Koninklijke Harmonie Euterpe heeft een nieuwe voorzitter voor Euterpe.
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden Bert Janssen gekozen tot nieuwe voorzitter van Euterpe. Hij volgt Paul Spronken op die 8 jaar lang voorzitter is geweest, die voor zijn verdiensten werd benoemd als ere-commissaris.

Bert Janssen is geen onbekende binnen de vereniging. Hij maakte al veel jaren deel uit van het bestuur waarvan de laatste jaren als vice-voorzitter. Naast Bert Janssen is Elleke Raedts herbenoemd als secretaris en is Henk Koenen benoemd als een nieuw bestuurslid.