Langs het Defensiekanaal in Ysselsteyn voert IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) komende week herstelwerkzaamheden uit aan 29 kazematten. Daarbij last men de stalen toegangsdeuren dicht, waardoor deze vleermuisverblijfplaatsen minder gevoelig worden voor vandalisme.

De militaire bouwwerken zijn enkele jaren geleden door IKL-Limburg ingericht als winterverblijf voor vleermuizen. Onbekenden hebben in de afgelopen jaren diverse hangsloten vernield waardoor de bunkers niet meer geschikt zijn voor vleermuizen.

Het Defensiekanaal is een belangrijk leefgebied voor vleermuizen vanwege de aanwezigheid van veel insecten. Die houden zich in de luwte van de bomen langs het kanaal op. Een aantal jaren geleden richtte IKL de langs het kanaal gelegen bunkers uit de Peel-Raamstelling in als winterverblijfplaats voor vleermuizen.

Daartoe werden de volgestorte bouwwerken opgeschoond en
voorzien van stalen toegangsdeuren met invliegopeningen. Met grof geweld werden de afgelopen jaren de sloten van nagenoeg alle deuren vernield. Daarbij is zelfs gebruik gemaakt van een snijbrander.

IKL verwijdert de sloten en last de stalen toegangsdeuren dicht. Tevens zullen extra wegkruipplekken worden gemaakt door bakstenen, die worden gebruikt in spouwmuren, aan muren en plafonds te bevestigen. In de winterperiode als de vleermuizen in winterslaap zijn, worden de kazematten met een een infraroodcamera geïnspecteerd op de aanwezigheid van vleermuizen.

De maatregelen worden medegefinancierd door de gemeente Venray. De kosten bedragen 7000 euro. Drie bunkers zijn eigendom van de gemeente, de rest van het Waterschap Peel en Maasvallei.

Foto: Jos Euwes