Wonen Limburg kiest voor een algemene huurverhoging van 4% voor alle huurders. In eerste instantie wilde de corporatie gebruik maken van de door de rijksoverheid geboden mogelijkheid om inkomensafhankelijke huurverhogingen door te voeren. Daarnaast wilde zij graag deze inkomensafhankelijke huurverhoging koppelen aan de kwaliteit van de woning.

De definitieve besluitvorming over de inkomensafhankelijke huren door de overheid vond echter zo laat plaats, dat de corporatie onvoldoende tijd had om op een zorgvuldige manier de daartoe noodzakelijke gegevensuitwisseling met de belastingdienst vorm te geven. Limburgs grootste corporatie besloot dan ook om dit jaar voor alle huurders een huurverhoging van 4% door te voeren.

De rijksoverheid biedt sinds kort, na lang politiek beraad in zowel Tweede als Eerste kamer, de mogelijkheid om inkomensafhankelijke huurverhogingen door te voeren. Het doel hiervan is om via extra huurverhogingen voor huurders met een hoger inkomen, de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Wonen Limburg staat in principe achter het gedachtegoed dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, maar is vooral voorstander van de zogenoemde huursombenadering. Bij die benadering telt met name de kwaliteit van de woning mee bij het verhogen van de huurprijs.