Dinsdag is de eigenaar van het perceel aan de Gasstraat 6/ 6a met het opruimen van asbest begonnen. De werkzaamheden zullen op vrijdag 10 mei zijn afgerond. Dat hebben de gemeente en de eigenaar van het perceel zo met elkaar afgesproken.

Een aantal zaken moet binnen deze periode gesaneerd worden, omdat er beschadigde en sterk verweerde asbesthoudende platen zijn waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen.

Het gaat in ieder geval om het dak en de gevelbekleding van de loods en de (deels in mos) losliggende stukken asbest rondom en op de loods.

Daaronder vallen ook de losliggende stukken asbest op aangrenzende percelen. Overige asbesthoudende materialen in en aan de werkplaats en woning kunnen in een later stadium worden gesaneerd.

Foto: Jos Euwes (Omroep Venray)