De Limburgse Energie Subsidie komt terug

De Limburgse Energie Subsidie komt terug

Vanaf 21 mei 2012 kunnen mensen die energiebesparende maatregelen willen treffen of duurzaam energie willen opwekken subsidie aanvragen bij de Provincie Limburg. In totaal is hiervoor op dit moment € 1 miljoen beschikbaar.

Dit bedrag kan nog worden verhoogd, als Provinciale Staten daar in juni mee instemmen. De subsidie kan worden aangevraagd door particulieren, verenigingen, gemeenschapshuizen en scholen. Alle informatie staat vanaf 21 mei op www.limburgseenergiesubsidie.nl

De subsidie kan per woning oplopen tot € 1.000,-. Voor scholen, (sport)accommodaties en gemeenschapshuizen is dat tot € 2.000,-. Hiervoor geldt wel: op is op. Als de subsidiepot leeg is, krijgt niemand meer subsidie. De regeling is bedoeld voor woningeigenaren, (sport)verenigingen, gemeenschapshuizen en scholen. Vanaf 21 mei staan op www.limburgseenergiesubsidie.nl de maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen en de voorwaarden. Subsidies worden achteraf verstrekt. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat alleen kosten die na 21 mei zijn gemaakt (aankoop materialen of aanbesteding werkzaamheden) in aanmerking komen voor subsidie.

De subsidieregeling is niet de enige regeling die Van der Broeck dit jaar voor particuliere woningeigenaren verwacht. "Provinciale Staten kunnen besluiten over een voorstel om een energiefonds op te richten. In dit fonds zit € 20 miljoen. Een gedeelte daarvan wordt gebruikt om leningen met een lage rente te verstrekken aan mensen die duurzame energie willen opwekken of energie willen besparen. Hierbij kan een bedrag worden geleend om de maatregelen te treffen. Uit de besparing die dat oplevert kan de lening terug worden betaald," zegt Van der Broeck. "Na afbetaling verdien je dan op de getroffen maatregelen. Met bijvoorbeeld zonnepanelen, die een levensduur van minimaal 25 jaar hebben, verdient men na de aflossingsperiode van 10 jaar dus nog zeker 15 jaar".

Meer info
www.limburgseenergiesubsidie.nl, www.wattmooi.nl, www.energiebesparings-verkenner.nl en www.energiesubsidiewijzer.nl.