Ruim 4 miljoen voor restauratie en herbestemming monumenten

in
Ruim 4 miljoen voor restauratie en herbestemming monumenten

Vanaf 1 mei 2012 gaat een eerste subsidiekader ‘restauratie en herbestemming monumenten’ van start met een looptijd van 1 jaar. Het subsidieplafond hiervoor is vastgesteld op € 4.600.000,-.

Het gaat in eerste instantie om restauratie- en herbestemmingsprojecten van gemeenten die binnen een half jaar na subsidieverstrekking kunnen starten. Daarbij worden ook doelen meegenomen als: werkgelegenheid, actief burgerschap, duurzaamheid en omgeving. Na afloop wordt de regeling geëvalueerd en zal er voor de jaren daarna een vervolg komen.

Volgens gedeputeerde Noël Lebens dragen de gemeenten op de eerste plaats hiermee bij aan het behoud van het monumentaal erfgoed en daarnaast bevorderen ze werkgelegenheid in de bouwsector met bijvoorbeeld leerling-werkplaatsen en leggen zo verbindingen tussen het monument, het omliggende landschap en de betrokkenheid van de burgers.

Iedere gemeente die gebruik maakt van de regeling, wordt gevraagd ook zelf een bijdrage aan het project te leveren. Deze bijdrage hoeft niet rechtstreeks de restauratie of herbestemming te betreffen, maar kan ook worden gericht op de omgeving van het monument.