De start van de uitvoering klimaatbuffer oude maasarm

in
De start van de uitvoering klimaatbuffer oude maasarm

Eind deze maand start Staatsbosbeheer een zogeheten klimaatbuffer in de Oude Maasarm tussen Meerlo en Ooijen. Staatsbosbeheer laat op eigen terrein een lange, vrij brede geul uitgraven die straks bij hoogwater in de Maas volloopt.

Klimaatbuffers zijn natuurgebieden die de gevolgen van klimaatverandering opvangen en daarmee ons land veiliger, mooier en economisch aantrekkelijker maken. De aan te leggen geul in de Oude Maasarm houdt schoon grond- en regenwater zo lang mogelijk vast, prima voor voor flora en fauna.

Hoewel het klimaatbufferproject als zelfstandig project wordt uitgevoerd, past het binnen het gebiedsplan Ooijen-Wanssum. Het project draagt daardoor niet alleen bij aan het vergroten van de waterveiligheid en aan het herstel van natuurlijke processen en ecosystemen.

Donderdag 26 april organiseert Staatsbosbeheer samen met Dienst Landelijk Gebied een informatiemiddag om geïnteresseerden over de voortgang van Klimaatbuffer Oude Maasarm en de geplande werkzaamheden te informeren. Tevens wordt er een kijkje genomen in het gebied.

De informatiemiddag duurt van 15.00-17.00 en start bij de kruising van de wegen Legert en Belsberg te Swolgen.