Bij gladheid moet de gemeente ervoor zorgen dat iedereen op een veilige manier van de wegen gebruik kan maken. De gemeente Venray strooit op doorgaande wegen, wijkontsluitingswegen, busroutes, fietspaden en de schoolroutes van en naar het Raayland College.

Incidenteel worden de wegen rond de basisscholen in Venray en de dorpen gestrooid. Deze zitten in een ‘toegevoegde’ route die alleen bij extreme gladheid of sneeuwval meegenomen wordt.

Verder staat in elk kerkdorp, in de wijk Brukske en op het Raayland College een zoutbak die door de betreffende dorps- of wijkraad of school wordt beheerd. Onderhoud, plaatsing en het vullen met zout wordt door een aannemer van de gemeente geregeld.

Sinds enkele jaren strooit de gemeente met ‘natzout’. Dit betekent dat tijdens het strooien een vloeistof (zoutwater) aan het droge strooizout wordt toegevoegd. Daardoor plakt dit meteen aan het wegdek. Bij het natstrooien gaat weinig zout verloren en wordt met minder zout hetzelfde resultaat bereikt. Het gebruik van natzout heeft verder als voordeel dat veel meer preventief gestrooid kan worden wat leidt tot een kortere strooitijd.