Op 3 september bezochten leden van de gemeenteraad en de commissies het asielzoekerscentrum in Gilze en Rijen.

Zij kregen daar een rondleiding en er was volop gelegenheid om vragen te stellen en een beeld te krijgen van de dagelijkse gang van zaken in een asielzoekerscentrum.

Aanleiding voor het bezoek was de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum op het St. Annaterrein in Venray.

Het COA onderhandelt op dit moment met GGZ, eigenaar van het St. Annaterrein. Als zij tot een overeenkomst komen, moet het COA nog een bestuursovereenkomst met de gemeente sluiten. De gemeente stelt hierin voorwaarden bijvoorbeeld voor het maximale aantal asielzoekers.

Pas als er een overeenkomst is getekend en het COA heeft ingestemd met de voorwaarden van de gemeente is de vestiging van een opvanglocatie mogelijk.