Ouderenvereniging Veltum wil meer dan meepraten

Ouderenvereniging Veltum wil meer dan meepraten

Op 5 maart jongstleden hebben de organisaties die gebruik gaan maken van het nieuw te bouwen wijkcentrum in Veltum en Wonen Venray een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Ook de Ouderenvereniging Veltum wil betrokken worden bij de vernieuwingen in de wijk Veltum omdat in het beheer en de dienstverlening van een wijkvoorziening, die wil fungeren als een open wijkontmoetingscentrum, de stem van de wijkbewoner niet kan worden gemist.

De ouderenvereniging Veltum wil een stem hebben in het beheer en de dienstverlening van het nieuwe wijkcentrum. De Ouderenvereniging Veltum wil daarvoor bij voorkeur een plaats innemen in de nog te vormen beheergroep vanuit een samenwerkingsverband tussen stichting Wijkcentrum, de Wijkvereniging Veltum en mogelijk ook het Wijkplatform Veltum.

Deze wens is schriftelijk kenbaar gemaakt aan de partners in dit project, Zorggroep N.L., Dichterbij, Mensana en stichting Wijkcentrum Veltum die het wijkcentrum gaan exploiteren.

De Ouderenvereniging zelf wil het niet houden bij meepraten alleen maar ook activiteiten en dienstverlening ontwikkelen in het nieuwe wijkcentrum. Als het nieuwe wijkcentrum er staat kan de Ouderenvereniging Veltum haar doelstelling dan ook voluit waar maken door een aanbod van activiteiten van sociale, educatieve en culturele aard.

Om de ouderen in deze ontwikkelingen te betrekken is de afgelopen week een actie ingezet voor het werven van leden. Ouderen vanaf 60 jaar krijgen door het lidmaatschap een stem in de ontwikkelingen van het nieuw te bouwen wijkcentrum in het project Parc Velt, het “ bruisend hart van Veltum”.