Na de gemeenteraad heeft nu ook de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) toegezegd garant te staan voor een lening door hockeyclub MHCV. Hierdoor is de weg geheel vrij om te starten met de nieuwbouw van het clubgebouw en de aanleg van een inspeelveld.

De gemeenteraad van Venray heeft op 27 september ingestemd met de realisatie van een nieuw clubgebouw en inspeelveld voor hockeyclub MHCV. Hiervoor is een bedrag van circa € 520.000,- vrijgemaakt en is een garantstelling afgegeven van € 230.000,-. Dit is de helft van het bedrag dat de club zelf nog moet lenen om de plannen uit te voeren. Voorwaarde van de gemeenteraad was wel dat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) voor de andere helft van het bedrag garant zou staan.

De afgelopen tijd heeft MHCV overleg gevoerd met SWS en zij hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden van de garantstelling. Dit werd bekend gemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de club op 8 januari. Daar werd ook een ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente en beheerstichting Multifunctionele Accommodatie Venray (SMAV) ondertekend.

Zowel wethouder Lucien Peeters (CDA, Sport) als Roger Sevenheck (voorzitter bouwcommissie) zijn zeer verheugd over deze mijlpaal: “We kunnen starten met de bouw van een mooie nieuwe accommodatie en speelruimte creëren voor onze leden, iedereen die ons oude gebouw kent weet dat dit geen dag te vroeg is”.

De start van het werk staat begin 2017 gepland en moet nog voor het einde van het jaar gereed zijn.