De gemeente Venray draagt ruim € 500.000,- bij aan de nieuwe accommodatie en een kunstgras inspeelveld voor de Venrayse hockeyclub. Daarnaast stelt het college aan de gemeenteraad voor om voor de helft garant te staan voor een lening van de hockeyclub.

Burgemeester en wethouders hebben deze week besloten het verzoek om garantstelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De Venrayse hockeyclub heeft al sinds 2013 plannen om het verouderde clubgebouw uit de jaren ’70 te vervangen door een eigentijdse accommodatie. Het plan is verbreed met een inspeelveld van kunstgras. Ook zijn verbeteren van het parkeren, de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid bij het plan betrokken.

Sportwethouder Lucien Peeters is verheugd met deze stap voor en door Mixed Hockey Club Venray. "Het is mooi dat we dit voorstel tijdens de Olympische Spelen in Rio, waar de Nederlandse hockeydames en -heren het zeker niet onverdienstelijk doen, kunnen voorleggen aan de gemeenteraad".

De nieuwe accommodatie komt op een andere plek dan de huidige. Vanuit de nieuwe kantine heeft het publiek zicht op het speelveld. De nieuwe accommodatie is ook groot genoeg om onderdak te bieden aan honkbalvereniging Royals, die naast de hockeyvelden haar speelveld heeft.

Door de andere ligging van de kantine en de kleedlokalen is er ook plaats voor het kunstgras inspeelveld. Dit veld, de helft van een normaal speelveld, dient om de twee speelvelden te ontlasten. De Venrayse hockeyclub heeft circa 500 leden en groeit nog steeds. Ook het Raayland College maakt gebruik van de hockeyvelden.

De bijdrage van de gemeente bedraagt zoals gebruikelijk 2/3 deel van de noodzakelijke kosten van de bouw en de aanleg. Voor de extra’s, zoals een kantine, keuken en een buitengalerij, moet de vereniging zelf opdraaien. In totaal investeert de club € 500.000,- en daarvoor leent de hockeyclub geld. De gemeente wordt gevraagd garant te staan voor de helft van die lening, € 230.000,-. De Stichting Waarborgfonds Sport staat borg voor de andere helft.

Eerder zette de gemeente de procedure voor het herzien van het bestemmingsplan al in gang. Zodra de benodigde vergunningen zijn afgegeven kan de club aan de slag.

Foto
Mathieu Custers (Omroep Venray)