Delen op social media kanalen

Hoe verplaatst u zich door de gemeente en de regio Noord-Limburg? Hoe ervaart u dit, en wat kan er beter? Deze vragen staan centraal in de Mobiliteitsenquête van de acht gemeenten in Noord-Limburg die zijn verenigd in Trendsportal. Met de informatie uit het onderzoek kunnen de gemeenten betere keuzes maken voor de toekomst als het gaat om mobiliteit en verkeer. Bijvoorbeeld: waar moeten fietspaden worden verbreed, waar is de parkeerdruk hoog, hoe kunnen de gemeenten mensen helpen om zich duurzamer te verplaatsen?
 

Met mobiliteit bedoelt men het verplaatsen van personen in een gebied, en het gemak waarmee dat gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar de supermarkt, of je (dagelijkse) reis naar het werk. Lopen of fietsen naar school en de sportvereniging, of een bezoek aan vrienden of familie.


Gemeente Venray werkt samen met de zeven andere Noord-Limburgse gemeenten aan een gezamenlijke Mobiliteitsambitie, om onze regio voor iedereen goed bereikbaar te houden. Denk aan plannen voor het verbeteren van de doorstroming op hoofdwegen, de verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en plannen rond de Maaslijn. Dit doet de gemeente in nauwe samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen. Ook uw mening is hierbij van groot belang. Daarom vraagt de gemeente u om de mobiliteitsenquête in te vullen.

U kunt de enquête online invullen door op onderstaande button te klikken:

Enquête invullen

Dit kan tot en met 30 september 2021. De gemeente wil graag weten welk(e) vervoersmiddel(en) u gebruikt, welke routes u aflegt en of u mogelijkheden ziet voor verbetering van de mobiliteit. Door mee te doen maakt u bovendien kans om een week lang gratis gebruik te maken van een elektrische auto of twee e-bikes.  

Het invullen neemt ongeveer 15-20 minuten tijd in beslag. De vragenlijst is anoniem.

Foto
Archief Omroep Venray