Delen op social media kanalen

Natuurbegraafplaats Weverslo in Merselo wil uitbreiden van 550 naar 1100 graven. Weverslo is één van de twee natuurbegraafplaatsen in Limburg waar eeuwige grafrust geldt.

Per hectare zijn nu honderd graven geoorloofd op het terrein. De uitbreiding van de natuurbegraafplaats gaat niet over het aantal hectare, maar zit in het aantal graven per hectare. Dat aantal zou naar tweehonderd graven per hectare moeten gaan om aan de toenemende vraag naar natuurgraven in de regio te kunnen voldoen. “Elders in Nederland wordt een maximum van 400 tot 600 graven aangehouden, maar wij willen de ruimte rondom de graven behouden”, zegt eigenaar Gé Peterink. “De komende 25 jaar hebben we genoeg aan 200 graven per hectare, en daarna stoppen we hier met het begraven van overledenen”.

Ook de (nu nog illegale) bebouwing op het terrein zou in de uitbreidingsplannen aangepakt moeten worden. De gemeenteraad van Venray is sceptisch over dat idee. Door uitbreiding en legalisering van de gebouwen wordt volgens een aantal partijen geen gevolg gegeven aan een uitspraak van de rechter in 2010. Bij de start van de natuurbegraafplaats oordeelde de rechter dat uitvaartplechtigheden, lezingen en exposities verboden zijn op het terrein. “In die tijd was er slechts één studie naar natuurbegraafplaatsen”, weet Peterink. “Wij hebben toen gezegd: laat ons maar bewijzen dat we geen overlast aan omwonenden en natuur veroorzaken. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. Omwonenden klagen niet en de natuur is meer divers dan ooit.” Volgens Peterink is daarmee bewezen dat uitbreiding van activiteiten, zoals het houden van uitvaartdiensten of lezingen, op het terrein mogelijk is.

De uitspraken van de rechter in 2010 zijn voor partijen in de Venrayse gemeenteraad reden om hun vraagtekens te zetten bij de uitbreiding. D66-raadslid Theo Zegers: “We hebben het gevoel een fuik ingeleid te worden waar we straks in vastzitten en nog meer uitbreiding en toepassingen toe moeten staan.” Ook Elianne Sweelssen van de SP is van mening dat de uitspraak van de rechter niet zomaar vernietigd kan worden: “De indieners zullen zich aan de regels moeten houden die destijds zijn afgesproken. Afspraak was dat er een natuurbegraafplaats zou komen en niet een hele uitvaartsbusiness.”

Het plan wordt begin juli besproken in de gemeenteraad.

Foto
Omroep Venray