Delen op social media kanalen

De maximaal toegestane snelheid van de straat Keizersveld in Landweert gaat omhoog van 30 naar 50km/h. 

De weg is als wijkontsluitingsweg aangeduid. Doorgaans mag men op wegen die dat label dragen maximaal 50 kilometer per uur rijden. Voor Keizersveld geldt dat binnenkort ook.

Op de vier kruispunten die aan de weg liggen (Vossestraat, Wolfskers, Wijnruit en fietspad Keizersveld) worden kruispuntenplateaus aangelegd, waardoor het verkeer natuurlijk afgeremd wordt en het attentieniveau op de kruispunten omhoog gaat. Voor fietsers worden aan weerszijden van de rijbaan fietssuggestiestroken aangelegd, voor voetgangers wordt een trottoir gerealiseerd.

Foto
Google Streetview