Wonen

Toekomst Roekenbosch: Overlegtafel Roekenbosch weer bij elkaar geweest

De Overlegtafel Roekenbosch is voor de derde keer bij elkaar geweest. De criteria voor de oplossingsrichtingen zijn vastgesteld. Op basis daarvan zijn twee scenario’s besproken.

Eén scenario waarbij in de eindsituatie sprake is van een beperkt aantal woningen voor permanente bewoning en een aantal vakantiewoningen in het luxere segment. Het tweede scenario is voornamelijk gericht op de doelgroep senioren (50+), in een mix van recreatiewoningen en woningen met woonbestemming.

Nieuwe bewoners en kansen voor Schuttersveld Venray

Het Schuttersveld in Venray krijgt een tweede leven met nieuwe bewoners en gebruikers. Naast de inmiddels al gerealiseerde 35 Wonen Limburg Kompaswoningen voor tijdelijk wonen nemen zes maatschappelijke partijen deel aan dit unieke concept.

MET ggz, Wauw speciaal voor jou, Allerlei Gastvrij, Bureau Andersom en UniK nemen vanaf het einde van het jaar hun intrek. Logeerhuis Kapstok blijft op de vertrouwde plek.

Constructief gesprek SP, actiegroep en Wonen Limburg

Afgelopen woensdag vond een gesprek plaats tussen Wonen Limburg, de SP en de actiegroep ‘Voor een gezonde wijk’. Aanleiding was het rapport over vochtproblemen in de wijk Brukske dat de SP en de actiegroep onlangs aan de corporatie overhandigden.

Alle partijen zijn het erover eens: het was een constructief gesprek. Ronald van Hal van de SP: ”De eerste stap is gezet. We hebben naar elkaar uitgesproken dat we hierover met elkaar in gesprek willen blijven.”

Sleutel voor nieuwe huurders Kompaswoningen Schuttersveld

Deze week is het dan zover. De bewoners van de 35 appartementen van het Schuttersveld ontvangen hun sleutel. Afgelopen periode is hard gewerkt om het voormalige verzorgingshuis Schuttersveld aan de Bergweg in Venray klaar te maken voor een tweede leven. In dit woongebouw gaan maatschappelijke partners en mensen die op zoek zijn naar een tijdelijke woonplek samen wonen en leven.

Venrayse wijk Brukske als eerste wijk volledig energetisch aangepakt

Wonen Limburg heeft onlangs een rapport overhandigd gekregen van de SP in Venray en de actiegroep Voor een gezonde wijk over vochtproblemen in Brukske. De corporatie is blij dat de SP nu eindelijk bereid is met haar in gesprek te gaan. Zodat samen gekeken kan worden naar effectieve oplossingen, voor zover die nog niet ingezet zijn.

Veel schimmel in huurwoningen Venrayse wijk Brukske

Bijna een jaar deed de SP en later de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ onderzoek in de Venrayse wijk Brukske naar vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen. Het rapport stemt somber: bijna de helft van de ondervraagde huurders geeft aan vocht- en/of schimmelklachten te hebben. Over de aanpak van deze problemen door Wonen Limburg zijn huurders helemaal niet te spreken.

Nieuw initiatief van Wijkraad Venray Centrum: maandelijkse koffie inloop momenten

Met ingang van donderdag 30 augustus wil de Wijkraad Centrum Venray op initiatief van enkele vrijwilligers uit de wijk en in samenwerking met het wijkteam een maandelijks koffie inloop moment organiseren. Dit zal plaatsvinden in het Venrays Museum aan het Mgr. Goumansplein 1 in Venray.

U bent van harte welkom iedere laatste donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur om bij een kopje koffie of thee gezellig te kletsen met andere wijkbewoners.

Het Wijkteam bestaat uit de politie, Gemeente Venray, Synthese, Wonen Limburg
en een zorginstelling.

Actiegroep voor een gezondere wijk: Maandag aanbieding eindrapportage schimmelwoningen Venrayse wijk Brukske

Op maandag 20 augustus gaat de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ en de SP Venray het eindrapport ‘Brukske Schimmelwijk’ aanbieden aan Wonen Limburg. Het rapport zal aangeboden worden in het MFC Brukske.

De actiegroep wil niets liever dan dat Wonen Limburg de vocht- en schimmelproblemen serieus en definitief gaan aanpakken. Vanaf september vorig jaar deed de SP onderzoek in verband met klachten over vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen in de wijk ’t Brukske.

Nieuwe reeks energiecoaches Wonen Limburg helpen huurders besparen

Wonen Limburg deed afgelopen een oproep aan vrijwilligers die als energiecoach hun ervaring en kennis wilden uitbreiden. En met succes! De Natuur en Milieufederatie heeft voor Wonen Limburg eind juni een derde groep van acht mensen opgeleid tot energiecoach.

Vanaf september staan ze voor hun huurders klaar. Het doel van de energiecoaches is om onze huurders te adviseren en ondersteunen bij het verminderen van hun woonlasten, met name de kosten van het verbruik van elektriciteit en gas.

“BOOM like that” bij Omroep Venray op TV

De Rockumentary “Telegraph Road Movie” van “BOOM like that” zal te zien zijn bij Omroep Venray.

“Telegraph Road Movie” is een Venrayse reality film van een dagje op pad met de theaterproductie van BOOM, like that! Unieke beelden achter de schermen, interviews met de bandleden en fans afgewisseld met live beelden van BOOM, like that!

Deze minidocumentaire is te zien op woensdag 27 juni t/m vrijdag 30 juni, tussen 17.00 en 24.00 uur. De eerste uitzending zal rond 17.15 uur zijn. Daarna blijft deze zich, in afwisseling met andere programma’s, herhalen.

Inhoud syndiceren