Wonen

Veel schimmel in huurwoningen Venrayse wijk Brukske

Bijna een jaar deed de SP en later de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ onderzoek in de Venrayse wijk Brukske naar vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen. Het rapport stemt somber: bijna de helft van de ondervraagde huurders geeft aan vocht- en/of schimmelklachten te hebben. Over de aanpak van deze problemen door Wonen Limburg Venray zijn huurders helemaal niet te spreken.

Nieuw initiatief van Wijkraad Venray Centrum: maandelijkse koffie inloop momenten

Met ingang van donderdag 30 augustus wil de Wijkraad Centrum Venray op initiatief van enkele vrijwilligers uit de wijk en in samenwerking met het wijkteam een maandelijks koffie inloop moment organiseren. Dit zal plaatsvinden in het Venrays Museum aan het Mgr. Goumansplein 1 in Venray.

U bent van harte welkom iedere laatste donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur om bij een kopje koffie of thee gezellig te kletsen met andere wijkbewoners.

Het Wijkteam bestaat uit de politie, Gemeente Venray, Synthese, Wonen Limburg
en een zorginstelling.

Actiegroep voor een gezondere wijk: Maandag aanbieding eindrapportage schimmelwoningen Venrayse wijk Brukske

Op maandag 20 augustus gaat de ‘Actiegroep voor een Gezonde Wijk’ en de SP Venray het eindrapport ‘Brukske Schimmelwijk’ aanbieden aan Wonen Limburg. Het rapport zal aangeboden worden in het MFC Brukske.

De actiegroep wil niets liever dan dat Wonen Limburg de vocht- en schimmelproblemen serieus en definitief gaan aanpakken. Vanaf september vorig jaar deed de SP onderzoek in verband met klachten over vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen in de wijk ’t Brukske.

Nieuwe reeks energiecoaches Wonen Limburg helpen huurders besparen

Wonen Limburg deed afgelopen een oproep aan vrijwilligers die als energiecoach hun ervaring en kennis wilden uitbreiden. En met succes! De Natuur en Milieufederatie heeft voor Wonen Limburg eind juni een derde groep van acht mensen opgeleid tot energiecoach.

Vanaf september staan ze voor hun huurders klaar. Het doel van de energiecoaches is om onze huurders te adviseren en ondersteunen bij het verminderen van hun woonlasten, met name de kosten van het verbruik van elektriciteit en gas.

“BOOM like that” bij Omroep Venray op TV

De Rockumentary “Telegraph Road Movie” van “BOOM like that” zal te zien zijn bij Omroep Venray.

“Telegraph Road Movie” is een Venrayse reality film van een dagje op pad met de theaterproductie van BOOM, like that! Unieke beelden achter de schermen, interviews met de bandleden en fans afgewisseld met live beelden van BOOM, like that!

Deze minidocumentaire is te zien op woensdag 27 juni t/m vrijdag 30 juni, tussen 17.00 en 24.00 uur. De eerste uitzending zal rond 17.15 uur zijn. Daarna blijft deze zich, in afwisseling met andere programma’s, herhalen.

Wonen Limburg: Proef automatische telefoontjes bij huurachterstanden

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u vergeten bent de huur te betalen, of dat een automatische incasso van de huur niet mogelijk was. Tot nu toe ontving u dan van Wonen Limburg alleen een schriftelijke betalingsherinnering.

Vanaf medio deze maand start Wonen Limburg een proef met automatische belacties. De proef richt zich op bewoners met een huurachterstand van maximaal één maand. Met een geautomatiseerd telefoontje herinnert Wonen Limburg u nogmaals aan uw huurachterstand.

’t Zorghuus Ysselsteyn viert vijfjarig bestaan

Toen het initiatief werd genomen om in Ysselsteyn een Zorghuus op te richten trok menigeen zijn wenkbrauwen op. Een kleinschalige, huiselijke en intensieve vorm van zorg in en van het eigen dorp was immers toch niet haalbaar? Voor zorginstellingen en volkshuisvesters sloot deze ontwikkeling helemaal niet aan bij hun (toenmalige) opvattingen.

Wonen Limburg: Huurverhoging ruim onder vastgestelde maximum

Een keer per jaar mogen alle woningcorporaties in Nederland de huren van hun huizen verhogen.

Wil Wonen Limburg blijven investeren in het onderhoud van de woningen, in de leefbaarheid van wijken en buurten, in het verduurzamen van hun woningen en willen zij de jaarlijkse verhuurderheffing aan de overheid betalen, dan is die huurverhoging helaas ook nodig.

Het Ministerie bepaalt wat de maximale huurverhoging van woningcorporaties mag zijn. Dit jaar is de individuele maximale toegestane huurverhoging 3,9% tot 5,4%.

KWH-Huurlabel Wonen Limburg verlengd

Het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties (KWH) heeft de waardering van huurders voor de dienstverlening van Wonen Limburg onderzocht.

Dit keurmerk staat garant voor een goede dienstverlening en is gebaseerd op onderwerpen die huurders belangrijk vinden.

Uit het onderzoek blijkt dat huurders hun dienstverlening in 2017 gemiddeld waardeerden met een 7,6. Daar is Wonen Limburg blij mee en trots op. Zij voldoen met dit cijfer ruimschoots aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel.

Wijkraad Antoniusveld houdt jaarvergadering op woensdag 2 mei

Op woensdag 2 mei informeert de wijkraad Antoniusveld de wijkbewoners over het gevoerde beleid. In de jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de financiën.

Belangrijke onderwerpen in 2017 en 2018 zijn de reconstructies van de Stationsweg en Henri Dunantstraat. De vergadering wordt afgesloten met een bierproeverij.

Wijkbewoners zijn welkom in het MFC Brukske vanaf 19.30 uur. De vergadering start op 20.00 uur.

Inhoud syndiceren