Wonen

Wonen Limburg: Proef automatische telefoontjes bij huurachterstanden

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u vergeten bent de huur te betalen, of dat een automatische incasso van de huur niet mogelijk was. Tot nu toe ontving u dan van Wonen Limburg alleen een schriftelijke betalingsherinnering.

Vanaf medio deze maand start Wonen Limburg een proef met automatische belacties. De proef richt zich op bewoners met een huurachterstand van maximaal één maand. Met een geautomatiseerd telefoontje herinnert Wonen Limburg u nogmaals aan uw huurachterstand.

’t Zorghuus Ysselsteyn viert vijfjarig bestaan

Toen het initiatief werd genomen om in Ysselsteyn een Zorghuus op te richten trok menigeen zijn wenkbrauwen op. Een kleinschalige, huiselijke en intensieve vorm van zorg in en van het eigen dorp was immers toch niet haalbaar? Voor zorginstellingen en volkshuisvesters sloot deze ontwikkeling helemaal niet aan bij hun (toenmalige) opvattingen.

Wonen Limburg: Huurverhoging ruim onder vastgestelde maximum

Een keer per jaar mogen alle woningcorporaties in Nederland de huren van hun huizen verhogen.

Wil Wonen Limburg blijven investeren in het onderhoud van de woningen, in de leefbaarheid van wijken en buurten, in het verduurzamen van hun woningen en willen zij de jaarlijkse verhuurderheffing aan de overheid betalen, dan is die huurverhoging helaas ook nodig.

Het Ministerie bepaalt wat de maximale huurverhoging van woningcorporaties mag zijn. Dit jaar is de individuele maximale toegestane huurverhoging 3,9% tot 5,4%.

KWH-Huurlabel Wonen Limburg verlengd

Het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties (KWH) heeft de waardering van huurders voor de dienstverlening van Wonen Limburg onderzocht.

Dit keurmerk staat garant voor een goede dienstverlening en is gebaseerd op onderwerpen die huurders belangrijk vinden.

Uit het onderzoek blijkt dat huurders hun dienstverlening in 2017 gemiddeld waardeerden met een 7,6. Daar is Wonen Limburg blij mee en trots op. Zij voldoen met dit cijfer ruimschoots aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel.

Wijkraad Antoniusveld houdt jaarvergadering op woensdag 2 mei

Op woensdag 2 mei informeert de wijkraad Antoniusveld de wijkbewoners over het gevoerde beleid. In de jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de financiën.

Belangrijke onderwerpen in 2017 en 2018 zijn de reconstructies van de Stationsweg en Henri Dunantstraat. De vergadering wordt afgesloten met een bierproeverij.

Wijkbewoners zijn welkom in het MFC Brukske vanaf 19.30 uur. De vergadering start op 20.00 uur.

Voorlopig geen nieuwbouw op Dr. Poelsschool-terrein

De Aldi kan voorlopig niet gaan bouwen op de plek van de oude Dr. Poelsschool in Venray, het pand aan de Hoenderstraat.

De gemeenteraad wilde dinsdagavond nog geen toestemming voor de bouw geven omdat er nog teveel onduidelijkheden zijn. De raad wil met name dat onderzoek wordt gedaan naar de voor- en nadelen van een alternatieve plek, basisschool De Toverbal.

Woensdag start nieuwbouw aan de Zuidsingel

Het storten van de eerste betonvloer markeerde woensdag 18 april de officiële start voor de bouw van 33 appartementen en 17 levensloopbestendige woningen aan de Zuidsingel in Venray.

Stroomstoring in de gemeente Venray

In de gemeente Venray is op enkele plaatsen momenteel een stroomstoring.

In de wijk Burggraaf is sinds vrijdagmorgen 10 uur geen elektriciteit, ruim 110 aansluitingen ondervinden hier hinder van.
Het betreft een storing in een schakelstation.
Aangezien de reparatie wat langer gaat duren zet Enexis een aggregaat in om de huishoudens weer van stroom te kunnen voorzien.
De verwachting is dat in de loop van zaterdag alles weer normaal functioneert.

Nieuwe bestemming Schuttersveld krijgt steeds meer vorm

Donderdag 8 maart verhuizen de laatste bewoners van Schuttersveld naar hun nieuwe stek van de Zorggroep. Wonen Limburg, eigenaar van het gebouw, is in nauwe samenwerking met gemeente Venray en een aantal maatschappelijke organisaties al volop met de plannen voor het vervolg bezig.

Als alles volgens planning verloopt, kunnen de nieuwe bewoners tegen het eind van de zomer hun intrek nemen.

Wonen Limburg: Samen werken aan het realiseren van úw toekomstige woonwensen

Tot 26 januari was het mogelijk de vragenlijst ‘Samen Wonen’ van Wonen Limburg in te vullen, waarin zij u vroegen naar uw toekomstige woonwensen.

En dat het onderwerp ook bij u leeft is gebleken uit de grote hoeveelheid reacties. Meer dan 3.500 vulden de vragenlijst in. Ruim 500 gaven aan met Wonen Limburg te willen praten. En dat is ook precies wat zij gaan doen.

Inhoud syndiceren