Recreatie

Giraffen in ZooParc Overloon populaire attractie

Met 8.084 gasten in de laatste week van juli heeft ZooParc Overloon een record geboekt.

,,Nog nooit kwamen er in een week tijd zo veel bezoekers bij ons’’, zegt een woordvoerster van Libéma, eigenaar van het dierenpark. ,,Een ultiem record", zegt ze. ,,Vorig jaar zaten we echt duizenden bezoekers lager.’’

Het succes is volgens ZooParc te danken aan de recente uitbreiding van het park met giraffen en brazzameerkatten (een apensoort). ,,We worden weer door bezoekers gevonden."

Nieuwe overeenkomst voor zwembad De Sprank

Het college van de gemeente Venray en exploitant Laco zijn het eens geworden over een nieuwe overeenkomst voor zwembad De Sprank. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met een jaarlijkse extra bijdrage. Met de overeenkomst wordt het instructiezwemmen, verenigingszwemmen en doelgroepzwemmen ter bevordering van gezondheid behouden.

Lourdesgroep Maas en Peel organiseert extra reis naar Lourdes

De Lourdesreis van 2 tot en met 7 september was erg vlug volgeboekt, vandaar dat Lourdesgroep Maas en Peel in overleg met het huis voor de Pelgrim (OLB) besloten heeft om nog een extra reis naar Lourdes te organiseren. Het is een vliegreis van 7 tot en met 12 september.

Er wordt verbleven in een gerenommeerd hotel waar diverse faciliteiten aanwezig zijn voor rolstoelen en er zijn aangepaste kamers. Er zijn Nederlandse artsen aanwezig voor eventueel consult of behandeling. De reis is bedoeld voor zieke, maar ook voor gezonde mensen, jong of al ouder.

‘Tochtgat’ Gouden Leeuwplein ondergaat vergroeningskuur

Een groene oase of tweede stadspark is misschien wat te hoog gegrepen, maar het lijkt erop dat het Gouden Leeuwgebied daadwerkelijk een vergroeningskuur krijgt. Een pleidooi van D66-fractievoorzitter Daan Janssen trof doel en zijn motie kreeg steun van een meerderheid van de gemeenteraad.Nieuw giraffen- en brazzameerkattenverblijf ZooParc Overloon geopend

Vrijdag is het nieuwe giraffen- en brazzameerkattenverblijf in ZooParc Overloon geopend door Karel van Soest , burgemeester van de gemeente Boxmeer en Leentje Lips, vestigingsmanager van ZooParc Overloon.

Drie giraffen en vier brazzameerkatten delen samen een ruime vlakte en een Afrikaans gethematiseerd binnenverblijf in het gebied Ngorongoro. Het is uniek dat deze dieren gezamenlijk een verblijf delen. Dit is niet alleen leuk om te zien voor bezoekers, maar zo’n verblijf biedt ook een positieve gedragsverrijking voor de dieren.

See video

‘Vergroot betrokkenheid dorpen en wijken bij ontwikkeling speelruimten’

Het CDA pleit voor een vergrote rol voor dorps- en wijkraden bij de ontwikkeling van openbare speelplaatsen. Volgens de coalitiepartij heeft dat tal van voordelen die door enkel gemeentelijke uitvoering onbenut zouden blijven.

‘Wilbert zou trots zijn geweest’

Met man en macht is in Blitterswijck hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe gildeterrein bij de kasteelruïne in het dorp. Met aandacht voor de historie, zo getuigt de instandhouding van een oud maar kostbaar bruggetje. ,,Wilbert zou trots zijn geweest.’’

Verbouwing schouwburg half miljoen duurder dan begroot

De verbouwing van de schouwburg is aanzienlijk duurder uitgevallen dan verwacht. In plaats van de eerder begrote 5,7 miljoen euro blijken de uiteindelijke kosten op 6,2 miljoen euro uit te komen.

Dat schrijft B en W in een brief aan de gemeenteraad.

Roekenbosch: veel vragen, weinig antwoorden

Wanneer vertrekt het COA van Venrayse bodem? En hoe gaat het verloederde en eens zo prachtige Roekenbosch er in de toekomst uitzien? Het zijn vragen die menigeen Blitterswijckenaar bezighoudt, maar waarop niemand tot dusver een antwoord kan formuleren.

Aanvullend geldbedrag voor mfg Blitterswijck

De gemeente Venray wil opnieuw financieel bijdragen aan het zelfsturingsplan in Blitterswijck. Door het extra krediet kan het multifunctioneel gemeenschapshuis met één jaar vertraging toch worden gerealiseerd.

In juni 2016 besloot de gemeenteraad unaniem in te stemmen met het plan om het sterk verouderde gemeenschapshuis te verbouwen tot een multifunctioneel gemeenschapshuis (mfg). Daarvoor ontving de werkgroep 725.000 euro. In het pand is straks onder meer plek voor het KBO, gymclub Dynamic en de jongerensoos.

Inhoud syndiceren