Politiek

Peiling onder inwoners over profiel nieuwe burgemeester

Burgemeester Hans Gilissen heeft bekendgemaakt dat hij in januari 2020 stopt als burgemeester. Hij is dan 10 jaar burgemeester in Venray. De gemeenteraad is aan zet bij de zoektocht naar een opvolger.

De Commissaris van de Koning speelt een rol bij het zoeken naar een nieuwe burgemeester van Venray. Maar het is aan de gemeenteraad om een zogenaamde profielschets op te stellen. De profielschets is een soort functieprofiel voor de nieuwe burgemeester. In de profielschets wordt omschreven aan welke eisen de burgemeester moet voldoen en welke uitdagingen er liggen in Venray.

Burgers van Venray lanceert nieuwe stelling

Ongetwijfeld leest u wel eens in de plaatselijke weekbladen wat er in de gemeenteraad besloten wordt over allerlei zaken.
Meestal hangt er aan elk besluit ook een prijskaartje.
Dat zijn forse bedragen die qua omvang nogal uiteenlopen, maar soms zelfs enorm hoog kunnen zijn.

Je vraagt je als gewone burger van Venray wel eens af of de beslissers in de gemeenteraad zich wel realiseren of het allemaal zo duur moet zijn.

Hans Gillissen stopt als burgemeester van Venray

Vanochtend heeft de Venrayse burgemeester zijn vertrek aangekondigd per 1 januari 2020. Hans Gillissen is 16 jaar burgemeester geweest waarvan precies 10 jaar in de gemeente Venray.

Zijn vertrek heeft hij kenbaar gemaakt bij de Commissaris van de Koning, de gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de medewerkers van de gemeente Venray. Hij maakt dit nu reeds kenbaar om de gemeenteraad voldoende tijd te geven om een opvolger te zoeken.

Voorlopige uitslag Waterschapsverkiezingen 2019 is bekend

Op 20 maart zijn verkiezingen gehouden voor de leden van het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Limburg. In totaal zijn 441.623 stemmen uitgebracht.

Het aantal kiesgerechtigden bedroeg 927.525. Het opkomstpercentage bedroeg 47,6 %. Dit is een stijging van 19 % ten opzichte van de vorige verkiezingen en voor de derde keer op rij een stijging in de opkomstcijfers.

Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen in gemeente Venray

Waarom zijn de verkiezingen meestal op woensdag?

Hebt u vandaag al de gang gemaakt naar de stembus?
Deze woensdag gaan we stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen.
Meestal worden de verkiezingen op woensdag georganiseerd, de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar en de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 werden ook op een woensdag gehouden.

Dit heeft verschillende redenen, om zoveel mogelijk mensen naar de stembussen te lokken vallen de vrijdag en het weekend af.

Live radio-uitzending verkiezingen Provinciale Staten op Omroep Venray

Op woensdag 20 maart houdt Omroep Venray je via de radio op de hoogte van de uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

De uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten bepaalt mede de samenstelling van de Eerste kamer. Omroep P & M verzorgt samen met Omroep Venray de live-uitzending vanuit het gouvernement in Maastricht.

De uitzending vindt plaats van 19.00 – 24.00 uur.

Koninklijke onderscheiding voor Piet Wienen uit Leunen

Dinsdag reikte burgemeester Hans Gilissen een Koninklijke onderscheiding uit aan Piet Wienen uit Leunen, bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de KBO Leunen.

Piet wordt door menigeen omschreven als het kloppend hart van Leunen. Hij zet zich al jaren op een stimulerende, initiërende en inspirerende manier in voor de samenleving. Hij is een doortastend bestuurder die zijn kennis en ervaring inzet voor een betere samenleving.

Piet was van 1992 tot 1997 initiatiefnemer en voorzitter van de Wijkvereniging Leunen Centrum.

Henk Bisschops (PvdA) kandidaat voor verkiezingen Provinciale Staten

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dat zal inmiddels niemand meer ontgaan zijn. Voor de Partij van de Arbeid staat Henk Bisschops op plaats 11 van de kandidatenlijst. Een van de belangrijkste speerpunten van deze verkiezingen is voor Henk het komen tot een duurzaam Limburg.

Bijwonen Provinciaal debat ’Limburg Kiest’

Omroep P&M en Omroep Venray organiseren in samenwerking met andere lokale omroepen een debat in het kader van de provinciale verkiezingen. Op zaterdag 9 maart gaan kandidaten van de verschillende politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen in Limburg met elkaar in debat over provinciale thema’s.

Pascal Meyer, Peggy Keijsers en Inigo Beeker presenteren en speciaal verkiezingsprogramma vanuit de Schouwburg in Venray. Elke uitzending debatteren de kandidaten over onderwerpen die in de provincie spelen.

De kandidaten

Inhoud syndiceren