Onderwijs

Raayland College uit Venray eindigt als 29ste op landelijke finale NK Scholieren

Vanuit heel Nederland kwamen afgelopen zaterdag de allerbeste sprekers naar de Universiteit Utrecht, voor de grande finale van het NK Debatteren voor Scholieren.

De 32 beste debatscholen scholen uit heel Nederland reisden af naar Utrecht om verbaal te strijden voor de titel ‘Landelijk Debatkampioen’.

Na vier spannende debatrondes heeft het Raayland College uit Venray de 29ste plek behaald. Mees, Martijn, Abel, Yvon, Sharon en Aukje mogen dan ook terecht trots zijn, want ze horen bij de beste sprekers van Nederland.

Kies Techniek Venray dit jaar op het Raayland College in Venray

Dit jaar vindt de Kies Techniek Venray plaats op het Raayland College in Venray en wel op zaterdag 10 maart.

Daarvoor is een logo ontworpen. Kinderen van groep 7 tot en met 8 van alle basisscholen van Venray en omgeving konden meedoen. Het thema dit jaar is ‘De toekomst begint vandaag’. Dit thema moest in het logo voor 2018 worden verwerkt. Rond de 150 kinderen stuurden een ontwerp in.

Nieuwe invulling schoolgebouw Geijsteren

Het college van B&W van de gemeente Venray stemt intentioneel in met een plan van een werkgroep uit Geijsteren om het binnenkort leegkomende schoolgebouw een nieuwe invulling te geven.

In het gebouw moeten vijf woningen komen die vooral bedoeld zijn voor senioren. De raad buigt zich in maart over dit voorstel.

De voormalige basisschool Sint Willibrordus aan de Gildestraat 7a in Geijsteren is op dit moment in gebruik als school voor speciaal onderwijs. Het is nog niet duidelijk wanneer het gebouw definitief wordt opgezegd.

Raayland College uit Venray maakt kans 20ste landelijk debatkampioen te worden

Vanuit heel Nederland komen op zaterdag 20 januari de allerbeste sprekers naar de Universiteit Utrecht voor de grande finale van het NK Debatteren voor Scholieren, waaronder leerlingen van het Raayland College uit Venray.

Onder leiding van Josje Mulders doet de school al jaren mee aan het NK Scholieren en inmiddels behoren ze tot de debattop. In totaal komen 32 scholen met de beste sprekers van het land op die dag in actie om verbaal strijden om de titel ‘20ste landelijk debatkampioen’.

School Maashees gaat voor behoud

Het openhouden van de basisschool nu het kinderaantal vermindert is de grootste wens van de medezeggenschapsraad en de ouders die hun kinderen op de Sint Antoniusschool in Maashees hebben. Zij hebben deze vraag voorgelegd gekregen en deze doorgespeeld naar het schoolbestuur en de directie.

De reden van deze daling ligt in het feit dat er er minder kinderen worden geboren. Een probleem waar veel kleine dorpen in het Land van Cuijk mee kampen.

Leerlingen Raayland College Venray eerder naar huis

Leerlingen van het Raayland College in Venray worden na het vierde uur (dit is vanaf 11.10 uur) naar huis gestuurd. Dit naar aanleiding van de weersvoorspellingen. Rond het middaguur wordt veel sneeuw verwacht.

Vanwege deze weersvoorspelling is door de schooldirectie besloten om leerlingen en docenten in de gelegenheid te stellen om eerder naar huis te gaan. Dit vanwege de verkeersveiligheid

De toetsen vanaf het vijfde lesuur VMBO zullen verschoven worden naar volgende week.

Leerlingen Metameer maandag sneeuwvrij

Maandag 11 december mogen alle leerlingen van Metameer thuisblijven. De lessen gaan niet door. Dit in verband met het slechte winterweer dat de KNMI voorspelt. De veiligheid van de leerlingen in het verkeer staat voorop zo meldt de scholengemeenschap.

Maandag wordt ook beslist of de beroepenavond mbo-hbo-wo in Stevensbeek doorgaat of niet. Ook de geplande lwoo-testen voor leerlingen uit groep 8 gaan morgen niet door. Een andere datum hiervoor volgt.

Basisschool De Lier vraagt aandacht

De burgemeester en wethouder zijn uitgenodigd voor de kerstmarkt op 20 december bij basisschool De Lier in Merselo. Zij zullen van groep 8 een kerstcadeautje aangeboden krijgen. De school vraagt om extra aandacht omdat het gebouw al lange tijd op de nominatie staat voor verbouwing of zelfs voor nieuwbouw.

Opening eerste kinderdagverblijf ‘t Nest in Ysselsteyn

SPO Venray heeft in het voorjaar een overeenkomst afgesloten met Stichting Kinderopvang ‘t Nest. Op 18 december zal het eerste kinderdagverblijf van ‘t Nest binnen de gemeente Venray geopend worden. Dit is in de basisschool St. Odaschool in Ysselsteyn. Het kinderdagverblijf is met de start van het nieuwe schooljaar begonnen. Door verbouwingen die hiervoor nodig waren werd de officiele opening uitgesteld.

Kerstactie Raayland College in het teken van Stichting Opkikker

Het Raayland College in Venray gaat dit jaar voor Stichting Opkikker geld inzamelen tijdens hun kerstactie.

Stichting Opkikker zet zich in voor kinderen die ernstig ziek zijn geweest of langdurig zieke kinderen. Ze geven deze kinderen en hun gezinnen een opkikkerdag zodat ze even niet aan hun ziekte hoeven te denken en een dag lang activiteiten kunnen gaan doen die aangepast zijn aan de beperkingen van ieder kind. Hierbij wordt alles op een vrijwillige basis geregeld en helpen honderden vrijwilligers mee om deze dag goed te laten verlopen.

Inhoud syndiceren