Defensie

Museum in het donker gaat op herhaling in Oorlogsmuseum Overloon

De eerste editie van 'Museum in het donker', in november 2018 was een succes. Op veler verzoek gaat het Oorlogsmuseum op herhaling en kunnen bezoekers nog één keer het verhaal van paratrooper Vincent J. Speranza komen beleven.

Op 8, 9 en 10 februari wordt het museum in de avonduren opengesteld en wordt het verhaal van deze 101st Airborne paratrooper dus nog eenmaal op een ludieke wijze, in een prachtig uitgelicht museum verteld.

Bezoekers kunnen zich onder laten dompelen in het heroïsche verhaal van de nu

Gemeente Boxmeer: Raadsvoorstel €26.000 per jaar voor Oorlogsmuseum

Het college van B&W van de gemeente Boxmeer vraagt de gemeenteraad het Oorlogsmuseum in Overloon vanaf 2019 een jaarlijkse subsidie van €26.000 te verstrekken. Tot nog toe ontvangt het museum jaarlijks €1645.

Amerikaanse parachutist Vincent Speranza in Overloon

Vrijdag bracht de 93-jarige Vincent Speranza een bezoek aan Overloon. Niet alleen om de tentoonstelling te zien, maar vooral ook om samen met het Oorlogsmuseum een nieuw programma op te zetten.

Oorlogsmuseum Overloon zoekt oude persoonsbewijzen

Aan het begin van de oorlog kwam er een nieuwe regel: iedereen moest een identificatiebewijs hebben. De Nederlandse rijksambtenaar Jacob Lentz nam deze taak op zich. En zorgde voor een persoonsbewijs dat beter was dan dat in Duitsland zelf werd gebruikt.

Het was moeilijk te vervalsen. En hij zorgde er ook voor iedereen die voorkwam in de bevolkingsadministratie op de Nederlandse gemeentehuizen zo’n persoonsbewijs kreeg. Zo waren er dus al snel acht miljoen persoonsbewijzen in omloop.

Limburg viert 75 jaar bevrijding

Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt steeds kleiner. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Onze verhalen en herinneringen aan onze oorlogshelden willen we doorgeven. Daarom vieren we in Limburg 75 jaar vrijheid op een onvergetelijke manier. Vieren om te herdenken en vieren om onze vrijheid door te geven aan de huidige en aan nieuwe generaties.

Eerste boeken over de Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn uitgereikt

Op vrijdag 7 september vond de uitreiking plaats van de eerste boeken van Hans Sakkers uit het Zeeuwse Koudekerke over de Duitse begraafplaats in Ysselsteyn. Dit gebeurde op de militaire begraafplaats.

Lest We Forget (opdat wij niet vergeten)

Gedurende de Tweede Wereldoorlog, vanaf september 1944 tot maart 1945 was met name onze streek Noord-Limburg en Oost-Brabant frontgebied. Het front stagneerde en de Maas als frontlijn was een lange tijd een natuurlijk scheiding tussen angst / onderdrukking en vrijheid.

Niet alleen voor de bewoners, al dan niet geëvacueerd uit onze streek was deze periode een verschrikking, ook voor onze bevrijders, de Britse en Amerikaanse soldaten, was het absoluut een catastrofe die herfst en strenge winter in 1944-1945.

Zonen bezoeken omgeving Venray waar hun vaders hebben gediend tijdens de Tweede Wereldoorlog

De komende maand bezoeken Keith Taylor en Jeff Hewitt (zie foto) Venray. De reden van hun bezoek is, dat ze plaatsen in de omgeving willen bezoeken waar hun vaders verbleven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Commissie voor herdenking 75 jaar bevrijding in Venray

In 2019-2020 vieren we in heel Nederland, dus ook in Venray, dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn van de Duitse bezetting, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray heeft een commissie ‘Venray viert 75 jaar vrijheid’ ingesteld.

Nieuwe tijdelijke expositie over paardenkracht in de Tweede Wereldoorlog in Oorlogsmuseum Overloon

Het Oorlogsmuseum in Overloon heeft er een nieuwe tijdelijke expositie bij. Die draait vooral om paardenkracht in de oorlog. Tijdens de oorlog werden er door het Duitse leger in Nederland maar liefst negentigduizend paarden in beslag genomen.

Dat toont op zichzelf al aan, aldus het museum, dat het Duitse leger een groot gebrek aan rijdend materieel had. Het Duitse leger was inderdaad vooral een leger van voetgangers, fietsers en paardenkarren. En daar tegenover had je dan het Amerikaanse leger.

Inhoud syndiceren