Venray

Wonen Limburg pakt woningtekort middenhuur aan

Met het verstrekken van een financiering van 170 miljoen euro door de Rabobank en BNG Bank is een duurzame samenwerking gestart om het tekort aan woningen in het middenhuursegment aan te vullen.

Zo kan Wonen Limburg naast het realiseren van sociale woningen ook een passend huuraanbod realiseren voor huishoudens met een middeninkomen.

Rabobank Horst Venray plant honingboom in Venray

Woensdag plantte Rabobank Horst Venray samen met de gemeente en imkersvereniging Venray een honingboom aan de Deken Thielenstraat in Venray. Aanleiding is de heropening van het vernieuwde Rabobankkantoor aan het Schouwburgplein in Venray eerder dit jaar.

Als maatschappelijke bank wil de Rabobank ook iets doen voor de gemeenschap, een bijdrage leveren aan deze regio. Dat doet ze door 32 honingbomen te planten, één in elke dorpskern van het werkgebied. De Rabobank draagt hiermee bij aan de al geleverde inzet in deze regio voor het bevorderen van de bijenpopulatie.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis rond de feestdagen

Het gemeentehuis in Venray is op donderdag 20 december vanaf 15:30 uur gesloten vanwege een kerstviering. U kunt dan,niet terecht aan de balies of het gemeentearchief. Ook is het gemeentehuis telefonisch niet bereikbaar.

Op maandag 24 december (brugdag), dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis), maandag 31 december (brugdag) en dinsdag 1 januari is het gemeentehuis gesloten.

Twee VieCuri zorgproducten krijgen topklinische erkenning

Zo veel mogelijk transparantie over de kwaliteit van zeer complexe, topklinische behandelingen. Dat is het doel van het STZ Topklinisch Zorgregister dat vandaag is gelanceerd door de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen. VieCuri Medisch Centrum heeft voor twee zorgproducten deze erkenning gekregen.

Allereerst het Centrum voor Metabole botaandoeningen, dat unieke kennis en vaardigheden beschikt op het gebied van botziekte, botsterkte en osteoporosezorg (botontkalking). En ten tweede de behandeling van ouderen met colorectaal carcinoom (darmkanker).

Speelcoach Henk organiseert voor kinderen 'Brukske got Talent'

Een muzikale wijk als de Venrayse wijk Brukske moet barsten van het talent! Op woensdag 19 december krijgen alle kinderen in het Brukske de kans om te laten zien welk talent ze hebben. Dat hoeft niet alleen zingen of dansen te zijn, misschien kun je een bijzondere move, een goocheltruc, buikspreken, op een hand staan…..verzin het maar.

De optredens starten om 13.00 uur en vinden plaats in het MFC Brukske. Je moet je wel vóór 15 december inschrijven. Formulieren liggen onder meer bij Speelcoach Henk (Griegstraat 22) of bij Karima (Wagnerstraat 9).

Voor het eerst in Venray: Officiële selectiewedstrijd sjoelen

in

Op zaterdag 15 december vindt in MFC Brukske in Venray, voor het eerst in de geschiedenis in Venray, een officiële selectiewedstrijd sjoelen plaats van Limburg.

Deze wedstrijd is een van de drie wedstrijden, die kunnen resulteren naar een
afvaardiging van het Nederlands Kampioenschap sjoelen in Barneveld. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de I.S.B.V.(Invaliden Sport en Belangen Vereniging Venray) e.o. samen met ANS (Algemene Nederlandse Sjoelbond)

De sjoelers van de I.S.B.V. doen hier aan mee alsmede meerdere sjoelers uit

Burgers van Venray: Een prominente ereburger gaat Venray verlaten

Het Ereburgerschap van Venray samen met de Gemeentelijke Erepenning in goud is als blijk van waardering door de gemeenteraad toegekend aan deken Harrie Smeets. Zulks vanwege zeer uitzonderlijke verdiensten voor de Venrayse gemeenschap.

Hij verlaat Venray, waar hij vanaf 2004 als pastoor en als deken van het dekenaat Venray-Gennep werkzaam is geweest, vanwege zijn wijding tot bisschop van Roermond.

De gemeente Venray blijft inzetten op sport en bewegen

Ook de komende vier jaar investeert de gemeente Venray volop in sport en beweging onder de noemer ‘Venray Beweegt’. De lokale JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht) wordt daarnaast voorgezet. Het college van B&W wil daarmee de positieve lijn die is ingezet vasthouden en verder ontwikkelen. De focus ligt de komende jaren op jongeren tot en met 14 jaar én op kwetsbaren en mensen met een beperking.

Taakstraf voor aanranding binnenspeeltuin Venray

Voor het aanranden van een medewerkster in een binnenspeeltuin in Venray krijgt een 65-jarige man uit Echt een taakstraf van 100 uur. Dit heeft de rechtbank in Roermond dinsdag besloten. Tevens oordeelt zij dat de man aan het slachtoffer een boete moet betalen van € 567,20 voor de immateriële en materiële schade.

Het slachtoffer had een schadevergoeding van € 1.067,20 geëist, maar wil zij de volledige schadevergoeding ontvangen, dan zal zij zich tot de burgerlijke rechter moeten wenden.

Stichting NLPO wordt partner van De Tegel: Journalistieke verkiezingen uitgebreid met Tegel voor lokaal en regionaal nieuws

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) gaat samenwerken met De Tegel, de jaarlijkse prijzen voor journalistieke producties. Het initiatief richt zich op de editie van volgend jaar, waar lokale en regionale journalistiek centraal staat.

Naar aanleiding van dit thema zal in 2019 een Tegel voor lokaal/regionaal nieuws worden geïntroduceerd.

NLPO-directeur Marc Visch ziet de samenwerking als een positief signaal. “De Tegel staat voor kwalitatieve en betekenisvolle journalistiek en de erkenning van zo’n gezaghebbende organisatie

Inhoud syndiceren