Leunen

Wandelroetes kerkdorpen

De gemeente Venray heeft plannen om wandelroutes aan te leggen rondom de dorpen Ysselsteyn, Leunen, Veulen, Oostrum en Smakt. Verder moet er bewegwijzering komen naar toeristische trekpleisters in het buitengebied. De voorstellen daarvoor zijn ingediend bij de commissie die zich bezighoudt met de reconstructie van het platteland in de regio Venray. De kosten voor het project zijn begroot op 66.500 euro. De gemeente neemt met een bedrag van 32.000 euro deel aan de kosten, de dorpen samen voor 3.750 euro. De rest moet gedekt worden uit subsidies van andere overheden.

Leunen: mogelijk dorpsplein

in

Als de plannen, die door de werkgroep die het Dorps Ontwikkelingsplan heeft opgesteld, door de inwoners van Leunen worden goedgekeurd, dan krijgt Leunen een fraai dorpsplein. Het Dorps Omgevingsplan, kort het DOP geeft de bewoners van de kerkdorpen de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de inrichting van hun dorp. Het DOP is een onderdeel van de reconstructie van het platteland in Venray. Maandag 14 februari kunnen de inwoners van Leunen zich uitspreken over de plannen die de leefbaarheid van het dorp moeten verhogen.

Extra bijdrage recreatieve projecten

De gemeente Venray stelt een extra bijdrage van 17.000 euro beschikbaar voor twee toeristisch-recreatieve projecten in het buitengebied. Eerder heeft de gemeente al een bijdrage van 15.000 euro hiervoor gereserveerd. Hiermee neemt de gemeente een actieve rol in de reconstructie van het platteland.Het geld gaat naar de aanleg van 5 wandelroutes rondom de dorpen Ysselsteyn, Leunen, Veulen, Oostrum en Smakt en naar de realisatie van toeristische bewegwijzering in het buitengebied.

Inhoud syndiceren