Wonen

Welk beeld heeft u van Wonen Limburg?

Wonen Limburg vindt het belangrijk om te weten wat huurders van Wonen Limburg vinden. Daarom verspreiden ze regelmatig een vragenlijst over hun dienstverlening.

Wonen Limburg wil ook graag weten welk beeld u van hen heeft. En of dat beeld overeenkomt met het beeld dat zij als organisatie willen uitstralen.

De woningstichting houdt momenteel daarom een imago-onderzoek onder huurders en belanghebbenden.

Het kan zijn dat u van een vragenlijst per post of per e-mail ontvangen heeft. In dat geval zouden ze het erg op prijs stellen als u deze vragenlijst wilt invullen.

Makelaars en ontwikkelaars aan de slag op bouwlocaties gemeente

Makelaars en marktpartijen gaan aan de slag om de kavels van de gemeente te verkopen. De gemeente wil meer consumenten bereiken, maar zij heeft niet dezelfde middelen als marktpartijen.

Door een financiële prikkel in te bouwen bij de verkoop of ontwikkeling van gemeentekavels worden makelaars en ontwikkelaars gestimuleerd om kavels van de gemeente aan te bieden.

Zelfsturingplan “Vredepeel Nieuwe Balans” overhandigd

Maandag overhandigde Toon van Hoof, woordvoerder van de werkgroep “Vredepeel Nieuwe Balans” onder aanwezigheid van alle besturen van verenigingen en stichtingen in Vredepeel het zelfsturingplan “Vredepeel Nieuwe Balans” aan wethouder Lucien Peeters.

“Vredepeel Nieuwe Balans” heeft als doel het realiseren van een multifunctioneel gebouw voor het dorp Vredepeel. Dit is een uniek plan met volop betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de dorpsbewoners en de diverse verenigingen.

Sloopwerkzaamheden Gouden Leeuw gaan van start

Momenteel is de ontwikkeling van de laatste fase van de Gouden Leeuw in volle gang. Op de locatie waar de Albert Heijn zich gaat vestigen en tien patiowoningen komen, worden de bestaande gebouwen gesloopt.

Maandag 19 januari zal worden begonnen met de sloop van het voormalige Leenbakker pand en het naastgelegen woonhuis aan de Langeweg.

Foto: Joop van Hoof

Bouwproject Vincentiushof loopt wat vertraging op

De bouw van het Vincentiushof heeft enkele weken vertraging opgelopen. Maar rond de zomer van dit jaar zijn de woningen zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde klaar.

Dan kan er gestart worden met de inrichting van de woningen, kunnen de scholingen voor medewerkers plaatsvinden in de nieuwe werkomgeving. Tevens kunnen dan de laatste technische zaken getest worden.

Rond 15 september zullen dan de eerste bewoners (afkomstig van Beukenrode) hun intrek nemen in hun nieuwe woningen.

Werkgroep “Vredepeel Nieuwe Balans” houdt bijeenkomst

Op maandag 19 januari wordt in het gemeenschapshuis “De Kleine Loef” Johan van Stalbergweg 6 in Vredepeel door de werkgroep “Vredepeel Nieuwe Balans” het zelfsturingplan “Vredepeel Nieuwe Balans” aan de wethouder Lucien Peeters overhandigd.

Het huidige gemeenschapshuis is aan een grondige renovatie toe. Van daaruit is het idee naar voren gekomen om “functioneler” met de (bestaande) accommodaties om te gaan.

Website voor tijdelijke huisvesting

Vanaf 9 februari is er een website speciaal voor tijdelijke huisvesting. Hier komen vraag en aanbod van tijdelijke woonruimte samen. Het doel van de website is de markt voor tijdelijke huisvesting transparanter en toegankelijker te maken.

Via de website www.thuistijdelijk.nl kunnen mensen die om welke reden dan ook snel tijdelijke woonruimte nodig hebben, (vanaf 9 februari) reageren op het woningaanbod.

Denk bijvoorbeeld aan jongeren, expats, arbeidsmigranten of mensen in scheiding. Dat kan gaan om woningen, een kamer met zelfstandige of onzelfstandige kamers of alleen logies.

Landelijke waardering door Stichting Instituut GAK voor het project Go4it!

In 2012 ging in de wijk Brukske in Venray het project Go4it! Venray van start. In dit project verrichten kansarme jongeren onder begeleiding van een jobcoach, een werkleermeester en medewerkers van Wonen Limburg, klussen in de wijk en worden zij toegeleid naar de arbeidsmarkt.

Ondertekening statuten Stichting “Samen” in Leunen

Maandag 5 januari worden de statuten getekend voor de Stichting “Samen” in Leunen.

Het bestuur van de Stichting “Samen” in Leunen wil maatwerk leveren, zodat zo veel mogelijk inwoners van Leunen zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in eigen dorp.

MFC Leunen : De Baank officieel geopend

Zaterdag is onder grote belangstelling het MFC Leunen officieel geopend. Het MFC gevestigd in de voormalige Rabobank aan de Albionstraat heeft de naam De Baank meegekregen.

Op maandag 20 januari 2014 tekenden wethouder Lucien Peeters namens de gemeente Venray en Wilma Manders Gommans en Peter van der Markt namens Stichting Multifunctioneel Centrum (MFC) Leunen de ontwikkelingsovereenkomst voor de realisatie van het MFC. Het hoogste punt van het nieuwe onderkomen voor de Leunse gemeenschap werd op vrijdag 27 juni bereikt.

Inhoud syndiceren