Wonen

Ysselsteyn aan de vooravond van een metamorfose

De metamorfose van het centrum van Ysselsteyn kan beginnen. Woensdag 10 december zetten gedeputeerde Erik Koppe van de provincie, de wethouders Ike Busser en Lucien Peeters en de dorpsraad Ysselsteyn hun handtekening onder een aantal overeenkomsten. De handtekeningen bekrachtigen de start van de werkzaamheden aan de Ysselsteynse Kern en Toegangswegen.

Begin volgend jaar gaat de schop daadwerkelijk de grond in.

Ledenwerfactie Huurdersvereniging Noord-Limburg succesvol

De Huurdersvereniging Noord-Limburg met de drie afdelingen Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas hebben in het derde kwartaal van 2014 een grote ledenwerfactie gehouden in deze regio’s.

Het resultaat was geweldig: liefst 550 nieuwe leden. In totaal heeft de vereniging nu ruim 2100 leden van de 10600 huurhuizen van Wonen Limburg. Dit is ruim 20% van de alle huurders van Wonen Limburg. Een mooi succes.

Huurders hebben recht van spreken is het credo van Huurdersvereniging Noord-Limburg.

Lening vanuit Transitiefonds voor bouw van goedkope huurwoningen

De Provincie Limburg verstrekt aan Claassen Holding B.V. een geldlening van € 855.000,- onder borgstelling door de gemeente Venray voor 50%. Dit bedrag is bedoeld ter ondersteuning van de bouw van acht huurwoningen in Castenray.

Het plan voorziet in de autonome behoefte voor Castenray aan sociale huurwoningen. Het project is innovatief omdat het nieuwbouw en exploitatie gedurende minstens 30 jaar betreft, van huurwoningen beneden de huurgrens van € 700 per maand door een particulier ondernemer.

Een dikke voldoende voor dienstverlening

Huurders geven woningcorporaties gemiddeld een 7,3 voor hun dienstverlening.

De door corporaties beïnvloedbare bedrijfslasten zijn in de periode 2012-2013 met 2,4 procent gedaald. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de eerste Aedes benchmark.

Ook Wonen Limburg deed mee aan de benchmark. Huurders waarderen hun dienstverlening met een 7,6 en deze score ligt daarmee dus boven het gemiddelde.

Er deden 312 corporaties mee.

Overlast door hangjongeren in Oirlo

Al geruime tijd werd in de omgeving Haalakker en de Deputé Petersstraat in Oirlo geregeld overlast door hangjongeren gesignaleerd.

Dit vond meestal in de avonduren plaats. Ook in het weekend bestond de overlast onder anderen uit onplezierige luidruchtigheid, vervuiling en zelfs diverse vernielingen.

De uiteindelijk door de Openbare Orde ingeschakelde politie en straatcoaches hebben bij controles de jongeren aangesproken op hun gedrag en er zijn zelfs namen genoteerd.

De laatste weken is geen overlast meer gesignaleerd.

Dorpscoöperatie Heide opgericht

De inwoners van Heide hebben dinsdag, na een intensieve voorbereidingsperiode, Dorpscoöperatie Heide opgericht. Middels de oprichting van de dorpscoöperatie willen de inwoners van Heide de structuur vormgeven waarin de huidige veranderingen op het gebied van zelfsturing en leefbaarheid maar ook de veranderingen op het gebied van de WMO-wetgeving het best geborgd kunnen worden in het dorp.

Denk hierbij aan de herbestemming van de leeggekomen basisschool, de dorpskeuken, de verzelfstandiging van de gemeenschapshuizen in 2018 en het opzetten van een dorpsdagvoorziening.

't Brukske is 20 woningen rijker

in

Onlangs ontvingen de bewoners van de Flierefluit in Venray de sleutel van hun nieuwe woning. Wonen Limburg bouwde daar 20 levensloopbestendige huurwoningen die zijn gerealiseerd door Bouwmij Janssen.

De woningen aan de Flierefluit zijn onderdeel van het nieuwe centrumplan waar momenteel aan wordt gewerkt in 't Brukske. Volgend jaar wordt het MFC Brukske opgeleverd en wordt gestart met de bouw van het nieuwe winkelcentrum met 20 appartementen.

Auto geplet door boom

Vandaag heeft de grote eik op het St. Annaterrein er aan moeten geloven. De werknemers van de NLW begonnen aan deze klus. De betreffende boom stond bij de ingang van het St. Annaterrein, rechts van de slagboom, tegenover de werkruimte van de Archeologische Werkgroep Venray.

Plan VVD en PvdA voor stimuleren bouw huurwoningen

Coalitiepartijen VVD en PvdA dienen woensdag een voorstel in om de bouw van woningen in de sociale en private sector te stimuleren. Wachtlijsten voor huurwoningen moeten zo worden teruggedrongen.

Dat zeggen PvdA-Kamerlid Jacques Monasch en VVD-Kamerlid Roald van der Linde tegen NU.nl.

De coalitiepartijen willen de bouw de komende vijf jaar aanjagen door nieuwbouw van sociale huurwoningen. Daarnaast door het ombouwen van kantoren en voormalige zorggebouwen tot huurwoningen buiten de verhuurdersheffing te laten vallen.

Sloopwerkzaamheden oudste woningen van Venray van start

Eerder dan gepland zijn vrijdagochtend de sloopwerkzaamheden van de twee oudste woningen van Venray (1721) aan de Hoenderstraat van start gegaan.

Het naastgelegen café Het Moment verhuist enkele meters verderop.

Op deze plek komt de nieuwbouw De Laathof . De Bontekoestraat zal zeker een jaar afgesloten blijven voor alle verkeer.

Foto: Marion Minten (Omroep Venray)

Inhoud syndiceren