Wonen

Basisschool De Hommel uit Venray wint Uitvinderswedstrijd

Het circus zoekt manieren om een leuke voorstelling te maken én om energie te besparen. Kinderen konden daarbij helpen met een uitvinding bij één van de opdrachten van De Uitvinderswedstrijd 2015.

Vier verschillende vraagstukken vormden in januari de start van dit project voor de groepen vijf tot en met acht in het basisonderwijs. Donderdag vond in Tilburg de finale plaats.

Theo Swinkels treedt terug als voorzitter Wijkraad Centrum

Op 1 juli treedt Theo Swinkels terug als bestuurslid van de Wijkraad Centrum Venray. Daarmee komt er ook een einde aan zijn voorzitterschap van deze Wijkraad en het Gebiedspanel Centrum.

Bijna 13 jaar heeft hij zich met plezier ingezet voor deze wijk. Onlangs is Swinkels met pensioen gegaan en daarmee ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor zijn toekomstige levensinvulling.

Positieve cijfers woningmarkt Limburg

in

Het gaat beter met de woningmarkt in Limburg. Dat blijkt uit een onderzoek van Woningmarktcijfers.nl.

In Limburg is er een lichte stijging van de gemiddelde koopsom op te merken. De gemiddelde koopsom steeg met 0,4% in de eerste 5 maanden van 2015 t.o.v. de eerste 5 maanden in 2014. Daarnaast heeft het Kadaster in de eerste 5 maanden van 2015 12,4% meer transacties geregistreerd dan het jaar ervoor.

Vergissing met brieven afrekening servicekosten

Een aantal huurders van Wonen Limburg heeft ten onrechte een brief ontvangen over de afrekening van de servicekosten.

Betaalt u gewoonlijk geen servicekosten voor uw woning en heeft u toch een brief ontvangen met een afrekening servicekosten? Dan behoort tot die huurders die de woonstichting per ongeluk een brief hebben gestuurd.

U hoeft niet te reageren en u mag de brief als niet geschreven beschouwen. Wonen Limburg biedt haar welgemeende excuses voor deze vergissing.

Positieve beoordeling gastvrijheidszorg Vincent van Gogh

De kliniek Langdurige Begeleiding en Verzorging van Vincent van Gogh in Venray is tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg in Utrecht beloond met 3 van de maximaal 4 te behalen gastvrijheidssterren. Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van de gastvrijheidszorg in zorginstellingen. Het doel is het stimuleren van goede gastvrijheidszorg.

Buurthuizen nieuwe stijl op kennistour door Nederland

Op maandag 22 juni gaan de initiatiefnemers van vijf zelfstandige buurthuizen uit heel Nederland met de bus op pad. In Breda, Rotterdam, Tilburg en Venray ontmoeten zij elkaar tijdens de Beheer je buurthuis Bustour, om van elkaar te leren en elkaar te helpen bij de uitdagingen van zelfbeheer.

Steeds meer buurthuizen worden gerund door actieve bewoners. Zulke buurthuizen in zelfbeheer hebben dagelijks te maken met uiteenlopende onderwerpen: vrijwilligers werven, geld verdienen om te overleven, een bestuur samenstellen, een goede mix tussen professionals en onbetaalde krachten.

Wonen Limburg gaat met nieuwe Huurdersraad over op huurdersparticipatie 2.0

Dinsdag 16 juni tekent het bestuur van Wonen Limburg officieel de samenwerkingsovereenkomst met haar nieuwe Huurdersraad.

Dit is het startpunt van een andere en verbeterde manier van samenwerken. Enerzijds wordt de basisstructuur van huurdersparticipatie hiermee professioneler ingericht, anderzijds komt er meer ruimte om de participatie breder in te steken.

Met deze nieuwe werkwijze loopt de corporatie voorop met het inspelen op de nieuwe Woningwet die per 1 juli ingaat en waarbij huurdersparticipatie een belangrijk thema vormt.

Nieuwe samenwerking Wonen Limburg en Vincent van Gogh

Wonen Limburg en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de duur van 5 jaar. Tijdens de looptijd van de overeenkomst stelt Wonen Limburg woningen via bemiddeling beschikbaar aan cliënten van Vincent van Gogh, die onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen.

Vincent van Gogh helpt zo haar cliënten de overstap te maken van klinische behandeling naar ambulante behandeling. De cliënten blijven ondersteuning of zorg ontvangen van Vincent van Gogh tijdens de duur van het huurcontract met Wonen Limburg.

Hoe voorkomt u legionella in huis

We staan er eigenlijk nooit zo bij stil, maar er is een kleine kans dat u thuis te maken krijgt met een legionellabacterie.

Legionella wordt veroorzaakt door een bacterie die overal in leidingwater kan voorkomen, onder andere in openbare gebouwen, thuis en ook op vakantiebestemmingen.

De bacterie kan een bedreiging voor de gezondheid vormen als het water langere tijd stil heeft stilgestaan en wanneer het water een temperatuur tussen 25 en 60 graden Celsius heeft.

Plaatsing bankje verbindt bewoners Bingelkruid

De bewoners van het Bingelkruid uit de wijk Landweert in Venray hebben samen met de gemeente Venray een picknicktafel geplaatst in de straat.

Uit de zogenaamde koffietent gesprekken van het wijkteam Landweert kwam naar voren dat de bewoners graag een bankje in de straat wilde hebben om elkaar te kunnen ontmoeten en gezellig een kopje koffie te kunnen drinken.

De heer Martens, initiatiefnemer is hiervoor eerst langs de deuren gegaan van de overige straatbewoners om draagvlak te creëren voor dit initiatief.

Inhoud syndiceren