Wonen

Schilderactiviteit ‘Huis van de wijk’ in 't Brukske

Hebt u kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar? Dan wil Hakima Boutaibi van Wonen Limburg u en uw kind(eren) uitnodigen in het ‘Huis van de wijk’, gelegen naast de buurtwinkel Brukske aan de Kiosk, waar de kinderen een workshop schilderen krijgen.

De kinderen gaan onder begeleiding een schilderwerkje maken en op het einde van de middag mogen ze deze mee naar huis nemen. Deze workshop is helemaal gratis.

De workshop zal in november worden gehouden. Tegen die tijd is er meer informatie.

‘De Inloop’ voor Veltum gaat van start

Op maandagmiddag 6 oktober om 13.30 uur vindt in Veltum de officiële start plaats van een speciale inloop voor alle wijkbewoners in Wijkontmoetingscentrum “ ’t Schöpke”. Deze inloop is een ontmoetingsplek waar de bezoekers voortaan op de maandagmiddag vanaf 13.30 uur aangenaam kunnen verpozen.

Naast het buurten of kaarten kan men, afhankelijk van interesse, deelnemen aan binnen-of buitenactiviteiten. Bijvoorbeeld knutselen, handwerken, wandelen, excursie. De behoeften en wensen van de bezoekers of deelnemers zijn hierbij maatgevend.

Eerste Venrayse zelfsturingsinitiatief geëvalueerd

Burgemeester en Wethouders van Venray hebben dinsdag 16 september kennisgenomen van de aanbevelingen uit de evaluatie van het ‘Zelfsturingsplan herinrichting Grootdorp’ in Merselo.

Dit plan is het allereerste zelfsturingsinitiatief in Venray dat is gerealiseerd onder leiding van bewoners. Om die reden heeft de werkgroep uit Merselo samen met de betrokken ambtenaren het initiatief geëvalueerd.

Wonen Limburg ambassadeur Venray in Dialoog

Is Venray Vitaal? Hoe blijf je vitaal? Wat versta je onder een vitale wijk? Hoe belangrijk is geestelijke vitaliteit en hoe houd je het platteland vitaal?

Het zijn allemaal vragen die centraal staan tijdens de Week van de Dialoog in Venray van 7 tot en met 14 november. Het centrale thema is Vitaal Venray. Iedereen kan er over meepraten op verschillende plekken en momenten. Wonen Limburg is dit jaar ambassadeur van Venray in Dialoog.

Iedereen kan meedoen aan de Week van de Dialoog. Kijk voor meer informatie op www.venrayindialoog.nl

Monumentenstichting bezorgd over toekomst voormalige raadhuis Wanssum

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, maakt zich zorgen over de toekomst van het voormalige gemeentehuis van Wanssum. Er zijn plannen voor sloop.

Het voormalige gemeentehuis is een waardevol gebouw uit de naoorlogse periode en verdient het om behouden te blijven voor de toekomst.

Oostrumse dorpsraadsvoorzitter Ben Ruhl stapt op

De Oostrumse dorpsraadsvoorzitter Ben Ruhl heeft na afloop van zijn eerste openbare vergadering zijn afscheid bekendgemaakt meldt Aostrum.nl.

De diverse zeer negatieve en zelfs discriminerende uitlatingen van diverse personen in onder anderen de media naar aanleiding van de problematiek rondom de huisvesting van buitenlandse arbeiders in St. Pascalis waren de hoofdreden om per omgaande zijn functie neer te leggen.

Kijkdag MFC Brukske op 12 september

Er wordt nog volop gebouwd aan het MFC in Brukske. Desalniettemin zetten de toekomstige gebruikers de deuren vast open voor bezoekers, tijdens de kijkdag op vrijdag 12 september.

Het gebouw staat er - hoewel nu nog compact ingebouwd tussen winkelcentrum en schoolgebouw, en met de afwerking nog aan de gang. Het is echter duidelijk hoe het MFC in Brukske er aan de buitenkant uit gaat zien. Dat maakt des te nieuwsgieriger naar de binnenkant.

Nieuw budget voor startersleningen in Venray

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad en de provincie voor om nieuw budget beschikbaar te stellen voor de starterslening. Als de raad en de provincie akkoord gaan, kunnen minstens 25 starters een woning kopen.

Het college vraagt de gemeenteraad en de provincie elk om € 400.000,-. Dat is samen 50% van de totale pot voor startersleningen. Tot nu toe heeft het Rijk de andere helft van de pot voor startersleningen betaald.

Zomerse Duurzame Zorgeloze Zaterdagen van Wonen Limburg

Zaterdag 30 augustus vindt de eerste van de drie Zorgeloze Zaterdagen plaats. Gedurende het jaar heeft Wonen Limburg allemaal op de meest uiteenlopende manieren contact met hun huurders.

En daar voegen ze deze zomer nog een originele manier aan toe. Uiteraard weer gratis. Wonen Limburg gaat op verschillende plekken in Limburg Zomerse Zorgeloze Zaterdagen (en een Zondag…) organiseren die in het kader staan van duurzaamheid.

Laptop en beamer voor Somalische Stichting

De Somalische Stichting Venray heeft van ITSN en Wonen Limburg een tweedehands laptop en beamer ontvangen. De “gift” is een resultaat van de Maatschappelijke Beursvloer in Venray van afgelopen juni.

Op de Maatschappelijke Beursvloer ontmoetten bedrijven en vrijwilligersorganisaties elkaar. Zij ruilden hier goederen en diensten met elkaar.

Met de donatie van de apparatuur ondersteunen ITSN en Wonen Limburg het werk van de Somalische Stichting, dat gericht is op integratie in de Nederlandse maatschappij en gezelligheid in de Somalische gemeenschap.

Inhoud syndiceren