Wonen

Vluchtelingen protesteren bij asielzoekerscentrum Overloon

Een tiental asielzoekers heeft woensdagmiddag geprotesteerd bij het asielzoekerscentrum in Overloon, zo meldt Omroep Brabant. De asielzoekers zijn boos omdat gemeenten hen geen huis bieden, terwijl zij daar wel recht op hebben.

Sommige vluchtelingen wachten al meer dan een jaar op huisvesting. Gemeenten hebben een wettelijke taakstelling om vluchtelingen huisvesting te bieden. Het gaat dan om vluchtelingen die een erkende vluchtelingenstatus hebben in Nederland.

Oranjebuurt in Venray op weg naar 2025

Hoe willen de bewoners van de Oranjebuurt in Venray dat hun buurt er in 2025 uitziet? Hoe willen de diverse generaties er leven, wonen en werken? En wat willen en kunnen zij daar zelf aan doen?

Om verschillende thema’s tot uitvoering te brengen, worden alle buurtgenoten op donderdag 10 september uitgenodigd om de volgende stap te zetten. Dit vindt om 19.30 uur in de Petrus Bandenschool plaats.

Deze bijeenkomst komt niet uit de lucht vallen. Het begon allemaal met een vraag van mevrouw Martens uit de Oranjestraat: 'Kunnen we in onze buurt een ontmoetingsplek organiseren?'.

Woningen op plek van De Hork in Oostrum

Het college van B&W heeft ingestemd met het realiseren van zes woningen op de locatie tussen de Valkenkampstraat, de Herenpasweg en de Witte Vrouwenstraat in Oostrum.

In het verleden was een peuterspeelzaal en jeugdvereniging gevestigd op de locatie. Het pand stond sinds eind 2010 leeg en is inmiddels gesloopt. In overleg met de dorpsraad is in 2012 de keus gemaakt om de locatie De Hork te herontwikkelen met woningbouw.

Huurgegevens 2014 op mijntoeslagen.nl

Wonen Limburg krijgt van huurders reacties dat zij op www.mijntoeslagen.nl onjuiste huurgegevens zien. Hierbij staat dat die gegevens aangeleverd zijn door de verhuurder, Wonen Limburg dus.

Wonen Limburg legt uit wat er mis is gegaan bij de Belastingdienst.

De door hen aangeleverde huurprijsgegevens 2014 zijn door de Belastingdienst niet op de juiste manier verwerkt. Hierdoor kunnen huurders onjuiste huurgegevens bij www.mijnhuurtoeslagen.nl zien.

Digitale afvalkalender is geactualiseerd

Wanneer wordt uw afval opgehaald? Op de digitale afvalkalender op de website van de gemeente kunt u het opzoeken.

Hierop staan alle inzameldata voor de rest van het jaar voor alle soorten afval. Zo ziet u makkelijk wanneer u welke afvalbak aan de straat zet.

Het werkt eenvoudig: u logt in op de kalender met uw postcode en huisnummer. Zo komt u bij de digitale afvalkalender voor uw adres. De kalender wordt twee keer per jaar geactualiseerd. U kunt deze ook uitprinten.

Huurders Wonen Limburg betrokken in keuze schoonmaakpartners

Woensdag tekende Wonen Limburg een samenwerkingsovereenkomst met vijf partners voor het schoonhouden van haar appartementencomplexen.

Huurders werden in een vroeg stadium betrokken en hebben mede de regie gevoerd in de keuze van de corporatie. Participatie zoals deze bedoeld is in de onlangs formeel bekrachtigde samenwerking met de Huurdersraad.

Samen met de Huurdersraad pakt Wonen Limburg huurdersparticipatie een stuk breder en intensiever op. Het meedenken en meedoen blijft niet beperkt tot de Huurdersraad en de huurdersorganisaties.

Basisschool De Hommel uit Venray wint Uitvinderswedstrijd

Het circus zoekt manieren om een leuke voorstelling te maken én om energie te besparen. Kinderen konden daarbij helpen met een uitvinding bij één van de opdrachten van De Uitvinderswedstrijd 2015.

Vier verschillende vraagstukken vormden in januari de start van dit project voor de groepen vijf tot en met acht in het basisonderwijs. Donderdag vond in Tilburg de finale plaats.

Theo Swinkels treedt terug als voorzitter Wijkraad Centrum

Op 1 juli treedt Theo Swinkels terug als bestuurslid van de Wijkraad Centrum Venray. Daarmee komt er ook een einde aan zijn voorzitterschap van deze Wijkraad en het Gebiedspanel Centrum.

Bijna 13 jaar heeft hij zich met plezier ingezet voor deze wijk. Onlangs is Swinkels met pensioen gegaan en daarmee ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor zijn toekomstige levensinvulling.

Positieve cijfers woningmarkt Limburg

in

Het gaat beter met de woningmarkt in Limburg. Dat blijkt uit een onderzoek van Woningmarktcijfers.nl.

In Limburg is er een lichte stijging van de gemiddelde koopsom op te merken. De gemiddelde koopsom steeg met 0,4% in de eerste 5 maanden van 2015 t.o.v. de eerste 5 maanden in 2014. Daarnaast heeft het Kadaster in de eerste 5 maanden van 2015 12,4% meer transacties geregistreerd dan het jaar ervoor.

Vergissing met brieven afrekening servicekosten

Een aantal huurders van Wonen Limburg heeft ten onrechte een brief ontvangen over de afrekening van de servicekosten.

Betaalt u gewoonlijk geen servicekosten voor uw woning en heeft u toch een brief ontvangen met een afrekening servicekosten? Dan behoort tot die huurders die de woonstichting per ongeluk een brief hebben gestuurd.

U hoeft niet te reageren en u mag de brief als niet geschreven beschouwen. Wonen Limburg biedt haar welgemeende excuses voor deze vergissing.

Inhoud syndiceren