Wonen

Venray neemt maatregelen om aan verhoogde taakstelling te voldoen

in

Hoewel de gemeente Venray het eerste half jaar op koers ligt met het huisvesten van statushouders volgens de door het Rijk opgelegde taakstelling, krijgt ook Venray in de tweede helft van 2016 te maken met een verhoogde taakstelling. Aanvankelijk werd verwacht dat de taakstelling voor de tweede helft van dit jaar substantieel hoger zou zijn, hetgeen uiteindelijk toch mee lijkt te vallen. De gemeente Venray moet in het tweede deel van dit jaar 59 vergunninghouders een huis aanbieden, daar dit in de eerste helft van 2016 nog 51 statushouders bedroeg.

Beperkte huurverhoging 2016 bij Wonen Limburg

Eén keer per jaar mogen alle woningcorporaties in Nederland de huren verhogen. De verhoging is nodig, want met de huurinkomsten investeren de corporaties in het onderhoud van de woningen, in de leefbaarheid van wijken en buurten en betalen ze onder andere de jaarlijkse verhuurdersheffing aan de overheid.

Het Ministerie bepaalt wat de maximale huurverhoging mag zijn. Iedere woningcorporatie besluit vervolgens zelf hoe zij de huurverhoging doorvoeren, zolang zij maar niet over het vastgestelde maximum heen gaan.

Buurtwinkels Wonen Limburg op Koningsdag gesloten

Op woensdag 27 april zijn de buurtwinkels en het Wonen Limburg Huis gesloten vanwege Koningsdag. Ook is Wonen Limburg telefonisch niet bereikbaar.

Heeft u een dringende spoedreparatie? Dan kunt u deze doorgeven via telefoonnummer 088 – 385 0800. U wordt doorgeschakeld naar de meldkamer van een van hun aannemers.

Gewone reparatieverzoeken of andere zaken kunt u ook online regelen: gemakkelijk via Mijn Wonen Limburg met uw inlog en persoonlijke gegevens die al zijn ingevuld. Of via diverse online formulieren bij 'Ik wil iets regelen' .

Venrayse wijk Noord-West op z’n Best

In de Venrayse wijk Noord-West wordt momenteel hard gewerkt om de leefbaarheid en de voorzieningen in de wijk voor de toekomst te voorzien.

Wijkraad, wijkcentrum, gemeente en wijkteam organiseren op 2 juni voor de hele wijk een bijeenkomst in basisschool De Toverbal, om zo de behoefte en plannen te realiseren die de wijkbewoners nodig vinden.

Gemeente Venray waardeert en stimuleert Buurt-WhatsApp

In de gemeente Venray hebben verschillende straten, buurten, dorpen en wijken het initiatief genomen om aan de slag te gaan met Buurt-WhatsApp, een moderne vorm van de buurtwacht.

Zo'n zes à zeven initiatiefnemers hebben zich in de afgelopen periode bij de gemeente gemeld met het verzoek om het initiatief te faciliteren. Omdat de Buurt-WhatsApp een goed instrument is om de sociale veiligheid en leefbaarheid te bevorderen, heeft het college besloten om de initiatieven te waarderen.

Wonen Limburg: aantal huisuitzettingen Venray gelijk gebleven

Woningcorporatie Wonen Limburg heeft afgelopen jaar evenveel huurders uit huis gezet dan het jaar daarvoor. In zowel 2014 als 2015 werden twaalf huurders om uiteenlopende redenen uit huis gezet. Huurachterstand is de belangrijkste reden voor een gedwongen vertrek.

Naast huurachterstand zijn ook overlast en wietteelt aanleidingen. In Venray werden beide jaren twee huurders uit hun woning gezet wegens de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Wonen Limburg neemt dit besluit in samenspraak met de burgemeester. Hoeveel huurders vanwege overlast uit huis zijn gezet is niet bekend.

Dorpscoöperatie Heide mogelijk eigenaar voormalige school

Als het aan burgemeester en wethouders van Venray ligt, wordt de Dorpscoöperatie Heide eigenaar van de voormalige school in het dorp. De dorpsraad streeft ernaar om alle gemeenschapsfuncties in het dorpshart bij elkaar te brengen. Het schoolgebouw speelt in dat streven een centrale rol.

Heide wil graag met vele partners samen invulling geven aan het gebouw. Gedacht wordt aan vernieuwende zorg-, welzijns- en participatiearrangementen tussen vrijwilligers en professionals. Het college heeft vertrouwen in de aanpak van het dorp en heeft deze week het zelfsturingsplan van Heide goedgekeurd.

Voorlopig geen arbeidsmigranten in voormalig klooster Paschalis

Er komen voorlopig zowel geen arbeidsmigranten als asielzoekers naar voormalig klooster Paschalis in Oostrum. Work and Stay haakt momenteel af als koper. De voormalige koopovereenkomst tussen Work and Stay en Vincent van Gogh is momenteel verlopen.

Blitterswijck krijgt een extra bushalte maar geen pinautomaat

Er komt een extra bushalte nabij de ingang van het asielzoekerscentrum aan de Ooijenseweg in Blitterswijck. Dat bevestigt de gemeente Venray tegenover Omroep Venray.

SP stelt vragen over toekomstige bestemming Paschalis

De SP is benieuwd hoe het ervoor staat met de toekomstige bestemming van voormalige verslavingskliniek Paschalis uit Oostrum. Ruim een half jaar geleden gaf het college aan te verwachten dat besluitvorming over het bestemmingsplan voor Paschalis in het voorjaar van 2016 aan de orde zou zijn.

Inhoud syndiceren