Wonen

Uitstekend kwartaal voor woningmarkt Limburg

in

Het eerste kwartaal van 2015 bleek een uitstekende drie maanden voor de woningmarkt in Limburg te zijn.

Dit blijkt uit een analyse van Woningmarktcijfers.nl. Het Kadaster registreerde het aantal woningtransacties in Limburg. Hieruit bleek dat het aantal woningtransacties in Limburg met 11,2% is gestegen vergeleken met het eerste kwartaal in 2014. Ook viel er een lichte stijging van de gemiddelde koopsom op te merken.

Intergreren via een mozaiekbank

in

Zorginstelling Dichterbij en Bewonersvereniging 't Librijershöfke gaan op dinsdag 28 april en vrijdag 1 mei na 18.00 uur samen met het Oranje Fonds collecteren in het centrum van Horst. De helft van het opgehaalde bedrag wordt gebruikt voor het project: "Librije ontmoet".

Walk &Talk

Bij BiblioNu Venray vindt op dinsdag 21 april een bijeenkomst plaats voor werkzoekenden. Zij kunnen tijdens deze Walk&Talk ervaringen met elkaar delen, contacten leggen en suggesties krijgen die helpen in de zoektocht naar een geschikte baan.

Tijdens de Walk&Talk geeft Debbie Heijne tips over het gebruik van LinkedIn: wat heb je er wel of niet aan, hoe gebruik je het en wat kun jij er mee voor jouw zoektocht naar werk? Ook horen aanwezigen hoe de bibliotheek kan helpen bij de zoektocht naar werk.

Kom gezellig Woontafelen in Venray

Wilt u een huis huren of kopen? Kom dan naar het woonevent ‘Kom gezellig woontafelen’. U wordt bijgepraat over de woningmarkt en vindt er informatie over woningen huren, kopen en zelf bouwen.

Ook zal de nieuwe website www.venraybloeit.nl/wonen gelanceerd worden.

Woontafel Venray verzorgt dit event in de raadszaal van het gemeentehuis in Venray op maandag 20 april van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Wethouder Jan Loonen zal het event openen waarna u de informatie-stands van Woontafel Venray kunt bezoeken.

Ook Wonen Limburg is met een stand van de partij.

Lening voor 55-plussers om woningen levensloopbestendig te maken

Particuliere woningeigenaren kunnen sinds 15 maart 2015 een lening krijgen voor het treffen van maatregelen om hun woning levensloopbestendig en energiezuinig te maken.

Voorbeelden zijn trapliften binnenshuis naar de eerste verdieping, vergroten van de deurbreedte of een mantelzorgwoning op het perceel bouwen, het verplaatsen van de slaap- en badkamer naar de begane grond of het realiseren van een inloopdouche.

Tot maximaal 25.000 euro kan een lening tegen een laag rentetarief worden verstrekt. Meer informatie staat op limburg.nl/transitiefonds.

Meedenken om de Oranjebuurt samen levendig en vitaal te houden

Denk mee over: Hoe we onze Oranjebuurt samen levendig en vitaal houden?

Onder bovenstaand motto wil een initiatiefgroep van 12 buurtbewoners met zoveel mogelijk bewoners, verspreid over de hele Oranjebuurt, aan de slag.

Zij willen de mogelijkheden en behoeften van hun buurt verkennen. Op welke wijze willen zij als buurt hun“Naoberschap”oppakken?
Wat heeft de buurt nodig en in hoeverre willen we de bewoners zich daarbij inzetten?

Wonen Limburg ontziet huurders met laag inkomen

Net als vorig jaar hanteert Wonen Limburg ook in 2015 een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hierbij ontziet zij de lagere en middeninkomens.

De corporatie hecht er veel waarde aan dat juist voor deze huishoudens hun huis betaalbaar blijft.

‘De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ is daarbij het credo van Limburgs grootste corporatie. Waar wettelijk voor de lage inkomens (< € 34.229) 2,5% huurverhoging mogelijk is, kiest Wonen Limburg ervoor de huren voor deze huishoudens met 1% te verhogen.

Denk mee over de beleving van Centrum- West

Op donderdag 2 april tussen 16.00 en 19.00 uur organiseert Wonen Limburg in Wijkcentrum Den Hoender in Venray een inloopmiddag over de beleving van de wijk Centrum-West in Venray. Alle inwoners van Centrum-West zijn van harte welkom om met mee te denken.

Wonen Limburg investeert in leefbare buurten. In een beter woon- en leefklimaat in uw woonomgeving, maar ook in veiligheid van bewoners. Voor de wijk Centrum-West maken wij een wijkvisie om de mogelijkheden en kansen van de wijk voor nu en in de toekomst in kaart te brengen.

Themamiddag Wonen in de Kemphaan in Venray

Er is tegenwoordig om verschillende reden extra aandacht voor woningbeleid. Een van de redenen is de verandering in de zorg. Mensen zullen langer zelfstandig moeten blijven wonen.

Dit vraagt om de bouw van levensloop bestendige woningen. Maar ook om aanpassing van bestaande woningen. Met de te verwachten krimp van de bevolking zal de vraag naar nieuwe woning afnemen. Ontwikkelingen op het gebied van domotica maken het mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Werken aan centrum Brukske

De bouw van het MFC, dat medio mei 2015 wordt opgeleverd, is nog maar het begin van de herinrichting van het hart van 't Brukske in Venray.

Er staat daarna nog meer op stapel. Eerst wordt de ruimte rondom het MFC deels definitief, deels tijdelijk ingericht, zodat het gebouw in elk geval goed toegankelijk is en kan functioneren.

Inhoud syndiceren