Wonen

SP informeert bij college over vestiging azc Blitterswijck

De SP heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld inzake de vestiging van een asielzoekerscentrum op vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck. De socialisten vragen zich onder andere af of het college bekend is met de aanpassing in de regeling Besluit Omgevingsvergunning. Daarnaast vraagt de fractie zich af of het college gekeken heeft op welke andere locaties een eventuele vestiging van een azc mogelijk zou zijn.

Zes procent van alle kinderen in Venray groeit op in bijstandsgezin

Zes procent van alle kinderen in Venray groeit op in een bijstandsgezin, dat blijkt uit het Jaarrapport Jeugdmonitor 2014 die het CBS in opdracht van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft samengesteld.

Komst asielzoekerscentrum in Blitterswijck twijfelachtig

De komst van een asielzoekerscentrum op vakantiepark De Roekenbosch in Blitterswijck is twijfelachtig. Een aantal bewoners zijn het oneens over de werkwijze van onder andere de Coöperatieve Vereniging Bungalowpark Het Roekenbosch.

Asielzoekerscentrum Blitterswijck waarschijnlijk begin januari operationeel

De eerste asielzoekers zullen begin januari hun intrek nemen in het asielzoekerscentrum op Vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck. Dat werd duidelijk tijdens een ingelaste persbijeenkomst in het gemeentehuis in Venray.

Veranderingen toewijzing van woningen

Met ingang van 1 januari 2016 verandert de toewijzing van woningen. Dit zogenaamd ‘passend toewijzen’ komt voort uit de nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 is ingegaan.

Door de nieuwe regels krijgen woningzoekenden een woning waarvan de huur aansluit bij hun inkomen.

Er zijn 2 manieren van passend toewijzen:
- toewijzing volgens de huur-inkomenstabel;
- toewijzing volgens het 2-hurenbeleid.

Wonen Limburg wijst haar woningen vanaf 1 januari toe volgens het 2-hurenbeleid

See video

Limburgs maatwerk voor huisvesting statushouders

De Limburgse gemeenten en woningcorporaties gaan, met de Provincie, samen de schouders zetten onder de uitvoering van het actieplan ‘Limburgs Maatwerk’.

Dat komt tegemoet aan de huisvestingsbehoefte die er nu al is en de komende tijd toeneemt als een deel van de nu instromende vluchtelingen een verblijfstatus krijgt.

Ruimte voor nieuwe woningen in Oostrum

Burgemeester en Wethouders hebben ingestemd met een stedenbouwkundige visie voor woningbouw in Oostrum. In de visie staat aangegeven waar in Oostrum in de nabije toekomst nieuwbouw kan plaatsvinden. “Een belangrijke stap voor de leefbaarheid in Oostrum, nu en in de toekomst”, zegt wethouder Martijn van der Putten.

Leden Handwerkclub De Bonte Steek leren van elkaar

Breien, haken, quilten, borduren, hardanger borduurwerk – de dames van handwerk/hobbyclub De Bonte Steek in de wijk Brukske in Venray draaien er de hand niet voor om.

Handwerkclub De Bonte Steek is een initiatief van Els Bloemen, Lydi Goedee en Stans Garé. Ze leerden elkaar kennen bij de yoga in de wijk, bemerkten een andere gedeelde interesse en zo ontstond het idee om samen te gaan handwerken.

Startersregeling woningmarkt verlengd

Provinciale Staten hebben besloten om de regeling voor starters op de woningmarkt wederom te verlengen voor 4 jaar. De regeling is daarmee verlengd tot en met 31 december 2019.

Ook werd besloten de provinciale bijdrage per startersregeling te verhogen van 50% naar 75% per starterslening.

Sinds 2006 neemt de Provincie Limburg deel aan het Impulsplan: Starters een eigen thuis! – ook wel bekend als de Startersregeling.

Doormanstraat in Venray afgesloten voor alle verkeer

De Doormanstraat in Venray is overdag afgesloten voor alle verkeer tussen 07.00 en 17.00.

Dit wegens werkzaamheden aan de daken van de huizen in deze straat. Het betreft het wegvak tussen de Whistlerstraat en de Kempweg. Hierin liggen de woningen met de huisnummers 74 t/m 84 en 17 t/m 29.

Het werk is maandag van start gegaan en zullen duren tot 16 oktober.

Inhoud syndiceren