Wonen

Zomerse Duurzame Zorgeloze Zaterdagen van Wonen Limburg

Zaterdag 30 augustus vindt de eerste van de drie Zorgeloze Zaterdagen plaats. Gedurende het jaar heeft Wonen Limburg allemaal op de meest uiteenlopende manieren contact met hun huurders.

En daar voegen ze deze zomer nog een originele manier aan toe. Uiteraard weer gratis. Wonen Limburg gaat op verschillende plekken in Limburg Zomerse Zorgeloze Zaterdagen (en een Zondag…) organiseren die in het kader staan van duurzaamheid.

Laptop en beamer voor Somalische Stichting

De Somalische Stichting Venray heeft van ITSN en Wonen Limburg een tweedehands laptop en beamer ontvangen. De “gift” is een resultaat van de Maatschappelijke Beursvloer in Venray van afgelopen juni.

Op de Maatschappelijke Beursvloer ontmoetten bedrijven en vrijwilligersorganisaties elkaar. Zij ruilden hier goederen en diensten met elkaar.

Met de donatie van de apparatuur ondersteunen ITSN en Wonen Limburg het werk van de Somalische Stichting, dat gericht is op integratie in de Nederlandse maatschappij en gezelligheid in de Somalische gemeenschap.

Eckmanshof word afgebouwd

Venray gaat de openbare ruimte van het plan Eckmanshof in Blitterswijck afbouwen. De werkzaamheden kunnen niet meer door het bedrijf Van der Horst Vastgoedontwikkeling worden afgerond, omdat dit vorig jaar failliet is verklaard.

Kijkdag nieuwbouwwoningen Hofplein in Oirlo

Donderdag 28 augustus vindt er vanaf 16.00 uur een kijkdag plaats om de nieuwbouwwoningen aan het Hofplein in Oirlo te bekijken. Er zijn vier huurwoningen die door Wonen Limburg worden verhuurd.

De twee ‘hoofd’ woningen zijn koopwoningen en worden in opdracht van Maessen projecten gebouwd en verkocht.

Woningstichting Urmond en Wonen Limburg gefuseerd

Minister Stef Blok van het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst (zie foto) heeft zijn goedkeuring gegeven aan de voorgenomen fusieplannen tussen Woningstichting Urmond en Wonen Limburg. Op maandag 11 augustus 2014 is de fusie officieel beschreven bij de notaris. Vanaf deze dag gaan beide corporaties dan ook samen verder onder de naam Wonen Limburg.

De veranderingen in de woningmarkt en de maatregelen van de overheid, maken herbezinning op de toekomst van woningcorporaties noodzakelijk.

Buurtwinkel Brukske in vakantietijd gesloten

In de vakantieperiode is de buurtwinkel van Wonen Limburg in 't Brukske tot 1 september voor bezoekers gesloten.

Natuurlijk zijn zij u graag van dienst. Daarom bent u van harte welkom in hun buurtwinkel Venray aan het Gouden Leeuwplein 2 in Venray.

De openingstijden zijn dagelijks van 10.00 tot 13.00 uur. Op maandagavond is de buurtwinkel open van 17.00 tot 19.30 uur.

Voorontwerp bestemmingsplannen dorpen Blitterswijck en Wanssum

Het college van B en W heeft op 15 juli ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplannen Blitterswijck en Wanssum. De plannen hebben betrekking op het actualiseren van de geldende bestemmingsplannen in deze dorpen.

In de huidige bestemmingsplannen is op bepaalde percelen nieuwbouw van woningen in alle woningtypen rechtstreeks toegelaten. Het is niet wenselijk om deze woningbouwmogelijkheden in de te actualiseren plannen over te nemen.

Brukske bouwt aan MFC

In het voorjaar van 2015 kunnen de gebruikers hun intrek nemen in het Multi Functioneel Centrum (MFC) Brukske.

Een MFC voor bewoners van Brukske én daarbuiten. Nu de bouw van het MFC vordert en het gebouw ook zijn hoogte kreeg, is echt goed zichtbaar hoe omvangrijk het bouwproject is. Momenteel wordt gewerkt aan de dakvloer. Daarna, zo rond september/oktober, wordt het gebouw wind- en waterdicht gemaakt.

Vincent van Gogh en Wonen Limburg samen aan de slag met het Annapark

Vincent van Gogh en Wonen Limburg hebben een intentieverklaring ondertekend om het Annapark gezamenlijk te gaan herontwikkelen. De herontwikkeling zal zich focussen op woningbouw in combinatie met maatschappelijke voorzieningen.

In 2010 is er een globaal stedebouwkundig plan vastgesteld door de gemeenteraad van Venray dat als leidraad dient voor de herontwikkeling van het park. De gemeente is daarbij een belangrijke gesprekspartner om samen de kernpunten van het GSP opnieuw te bepalen en hernieuwd draagvlak te realiseren.

Kwaliteit dienstverlening Wonen Limburg krijgt een 7,5

De huurders van Wonen Limburg vullen regelmatig enquêtes in zodat Wonen Limburg haar dienstverlening verder kan verbeteren.

De resultaten van de jaarlijkse KWH-meting heeft de woningcorporatie weer binnen. De huurders gaven Wonen Limburg een gemiddelde score van 7,5.

KWH staat voor Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector.

Gemeten zijn verschillende onderdelen: klantcontact, verhuizen, klachten behandelen en onderhoud. Met de score van een 7,5 voor deze onderdelen heeft Wonen Limburg het KWH Huurlabel in 2014 behouden.

Inhoud syndiceren