Wonen

Overlast door hangjongeren in Oirlo

Al geruime tijd werd in de omgeving Haalakker en de Deputé Petersstraat in Oirlo geregeld overlast door hangjongeren gesignaleerd.

Dit vond meestal in de avonduren plaats. Ook in het weekend bestond de overlast onder anderen uit onplezierige luidruchtigheid, vervuiling en zelfs diverse vernielingen.

De uiteindelijk door de Openbare Orde ingeschakelde politie en straatcoaches hebben bij controles de jongeren aangesproken op hun gedrag en er zijn zelfs namen genoteerd.

De laatste weken is geen overlast meer gesignaleerd.

Dorpscoöperatie Heide opgericht

De inwoners van Heide hebben dinsdag, na een intensieve voorbereidingsperiode, Dorpscoöperatie Heide opgericht. Middels de oprichting van de dorpscoöperatie willen de inwoners van Heide de structuur vormgeven waarin de huidige veranderingen op het gebied van zelfsturing en leefbaarheid maar ook de veranderingen op het gebied van de WMO-wetgeving het best geborgd kunnen worden in het dorp.

Denk hierbij aan de herbestemming van de leeggekomen basisschool, de dorpskeuken, de verzelfstandiging van de gemeenschapshuizen in 2018 en het opzetten van een dorpsdagvoorziening.

't Brukske is 20 woningen rijker

in

Onlangs ontvingen de bewoners van de Flierefluit in Venray de sleutel van hun nieuwe woning. Wonen Limburg bouwde daar 20 levensloopbestendige huurwoningen die zijn gerealiseerd door Bouwmij Janssen.

De woningen aan de Flierefluit zijn onderdeel van het nieuwe centrumplan waar momenteel aan wordt gewerkt in 't Brukske. Volgend jaar wordt het MFC Brukske opgeleverd en wordt gestart met de bouw van het nieuwe winkelcentrum met 20 appartementen.

Auto geplet door boom

Vandaag heeft de grote eik op het St. Annaterrein er aan moeten geloven. De werknemers van de NLW begonnen aan deze klus. De betreffende boom stond bij de ingang van het St. Annaterrein, rechts van de slagboom, tegenover de werkruimte van de Archeologische Werkgroep Venray.

Plan VVD en PvdA voor stimuleren bouw huurwoningen

Coalitiepartijen VVD en PvdA dienen woensdag een voorstel in om de bouw van woningen in de sociale en private sector te stimuleren. Wachtlijsten voor huurwoningen moeten zo worden teruggedrongen.

Dat zeggen PvdA-Kamerlid Jacques Monasch en VVD-Kamerlid Roald van der Linde tegen NU.nl.

De coalitiepartijen willen de bouw de komende vijf jaar aanjagen door nieuwbouw van sociale huurwoningen. Daarnaast door het ombouwen van kantoren en voormalige zorggebouwen tot huurwoningen buiten de verhuurdersheffing te laten vallen.

Sloopwerkzaamheden oudste woningen van Venray van start

Eerder dan gepland zijn vrijdagochtend de sloopwerkzaamheden van de twee oudste woningen van Venray (1721) aan de Hoenderstraat van start gegaan.

Het naastgelegen café Het Moment verhuist enkele meters verderop.

Op deze plek komt de nieuwbouw De Laathof . De Bontekoestraat zal zeker een jaar afgesloten blijven voor alle verkeer.

Foto: Marion Minten (Omroep Venray)

Herontwikkeling voormalig fabrieksterrein Gasstraat in zicht

De voormalige fabrieksgebouwen van De la Roy BV aan de Gasstraat worden binnenkort gesloopt en de vervuilde gronden in het gebied worden gesaneerd. Na sanering komt er ruimte voor een appartementengebouw met 18 woningen.

De vier grondeigenaren en de provincie Limburg hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van de kosten van de bodemsanering aan de Gasstraat. In het voorjaar van 2015 wordt gestart met de sanering.

Na-zomeren

Na een aantal wisselvallige dagen met regen waarin de herfst duidelijk zijn intrede heeft gemaakt, gaan we komend weekend gewoon weer vrolijk verder met de zomer. Het wordt namelijk extreem warm voor de tijd van het jaar

Wegafsluitingen bij nieuwbouw Brukske

De 20 nieuwe (huur)woningen op het terrein in 't Brukske worden deze maand opgeleverd. Maandag start de civieltechnische aannemer met de definitieve inrichting van de woonomgeving (het zogenaamde ‘woonrijp maken’).

Het straatje met daaraan de woningen Kiosk 129 t/m 136, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers van 13 oktober tot begin november 2014.

Meer informatie? Bel afdeling Publieksdiensten. Telefoonnummer:
(0478) - 52 33 33.

Mevrouw Geutjes uit Venray wint Wonen Limburg Energiequiz

In het kader van de Dag van de Duurzaamheid verrassen medewerkers van Wonen Limburg vandaag drie prijswinnaars van de Wonen Limburg Energiequiz. Met taart en bloemen bellen ze bij de winnaars aan.

De quiz werd gehouden tijdens de Zomerse Duurzame Zorgeloze Zaterdag, een leuk zomers evenement dat de woningcorporatie afgelopen zomer op drie verschillende plekken in Limburg hield en waarbij duurzaamheid centraal stond. De energiequiz was bedoeld om deelnemers bewuster te maken van energieverbruik en duurzaam gedrag.

Inhoud syndiceren