Wonen

Doormanstraat in Venray afgesloten voor alle verkeer

De Doormanstraat in Venray is overdag afgesloten voor alle verkeer tussen 07.00 en 17.00.

Dit wegens werkzaamheden aan de daken van de huizen in deze straat. Het betreft het wegvak tussen de Whistlerstraat en de Kempweg. Hierin liggen de woningen met de huisnummers 74 t/m 84 en 17 t/m 29.

Het werk is maandag van start gegaan en zullen duren tot 16 oktober.

Sloopwerkzaamheden 't Brukske naar verwachting in november afgerond

Bij sommige mensen was het opgevallen dat het achterste gedeelte van de voormalige tafeltennishal in de wijk Brukske in Venray niet verder gesloopt werd.

In het centrumgebied Brukske zijn/worden in de periode juni-november 2015 drie gebouwen gesloopt: 1. Het voormalig wijkcentrum De Kiosk, 2. Basisschool De Estafette (voorheen De Foekepot) en 3. De voormalige hal van Red Stars (tafeltennis).

De eerste planning was gebaseerd op het na elkaar slopen van de panden in de volgorde: wijkcentrum -> basisschool -> tafeltennishal.

MFC Brukske zet de deuren wagenwijd open

Wie al even niet meer in de wijk Brukske in Venray is geweest, zal niet weten wat hij ziet. Er is de afgelopen tijd ontzettend veel werk verzet. De eerste fase van de herinrichting van het centrum van de wijk is onlangs afgerond met de oplevering van het Multifunctioneel Centrum Brukske.

Dit prachtige gebouw vormt een warme ontmoetingsplek voor inwoners van heel Venray. De gebruikers van het gebouw hebben er inmiddels hun intrek genomen en willen iedereen graag een kijkje geven in hun nieuwe onderkomen.

Venray treedt in contact met COA over opvang asielzoekers

Het college van Burgemeester en Wethouders moet in contact treden met het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) over de opvang van asielzoekers. Dat werd besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 22 september. Een motie, ingediend door de PvdA, werd breed gedragen door de Venrayse raad. Alleen de VVD en Samenwerking Venray stemden tegen.

Limburgse buren volgen elkaar via Facebook

Limburgers vinden contact met buren belangrijk. Bijna een kwart van de Limburgers wil zelfs niet verhuizen vanwege de leuke buren.

Dat contact is vooral gewoon op straat, maar inmiddels is ruim 2 op de 5 Limburgers ook vrienden met de buren op Facebook. Bovendien drinkt 19 procent eens per maand of vaker samen een kop koffie.

Dit blijkt uit het Burenonderzoek 2015, uitgevoerd in opdracht van Douwe Egberts en het Oranje Fonds, die samen op zaterdag 26 september de 10e editie van Burendag organiseren.

Wonen Limburg is op zoek naar huurders die mee willen denken

Wonen Limburg zet vol in op huurdersparticipatie. Niet alleen in nauwe samenwerking met de in juli gestarte Huurdersraad. Ook op minder formele momenten hoopt Wonen Limburg op waardevolle gesprekken met haar huurders.

Voor de corporatie is het cruciaal te weten wat er leeft bij huurders en hoe ze over bepaalde zaken denken. Zodat de dienstverlening en het beleid steeds weer verbeterd kan worden.

Dag van het Huren op 12 september

Op zaterdag 12 september organiseren woningcorporaties de eerste Dag van het Huren in Nederland. Al meer dan 150 jaar zorgen woningcorporaties ervoor dat mensen goed kunnen wonen. Meer dan 4 miljoen Nederlanders – 1 op de 3 huishoudens – wonen in een corporatiewoning.

Tijdens deze landelijke open dag kunnen huurders en belangstellenden bekend en vertrouwd raken met de bijdrage van corporaties aan de samenleving.

In de buurtwinkels van Wonen Limburg bent u tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom om een kijkje in hun keuken te nemen.

Vragen CDA over de verbindingsweg Holthesedijk

Leasurelands heeft het plan opgepakt om op het gebied Schaartven ( 28 ha) en aan de overzijde Holthesedijk (40 ha) een groot vakantiepark te ontwikkelen.De Holthesedijk loopt dan dwars door dit park heen.

Een van de voorwaarde om tot realisatie van dit park over te gaan is het afsluiten van deze weg voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente Boxmeer is voornemens medewerking te verlenen aan dit initiatief. Zij zal in de raadsvergadering van 24 september hierover een definitief besluit nemen.

Hassan Najja nieuwe directeur-bestuurder woningcorporatie SOR

Per 1 oktober 2015 treedt Hassan Najja uit Venray aan als directeur-bestuurder bij seniorenhuisvester SOR in Rotterdam.

Hij is nu nog directeur Maatschappelijk Presteren bij woningcorporatie Lefier in Groningen en is daar onder meer verantwoordelijk voor het dagelijks beheer, de verhuur en het onderhoud van de woningvoorraad.

Daarvoor was hij onder meer wethouder in Venray en directeur Mens en Maatschappij bij Wonen Limburg. Hassan Najja volgt Harry Rietveld op die met pensioen gaat.
 

Vluchtelingen protesteren bij asielzoekerscentrum Overloon

Een tiental asielzoekers heeft woensdagmiddag geprotesteerd bij het asielzoekerscentrum in Overloon, zo meldt Omroep Brabant. De asielzoekers zijn boos omdat gemeenten hen geen huis bieden, terwijl zij daar wel recht op hebben.

Sommige vluchtelingen wachten al meer dan een jaar op huisvesting. Gemeenten hebben een wettelijke taakstelling om vluchtelingen huisvesting te bieden. Het gaat dan om vluchtelingen die een erkende vluchtelingenstatus hebben in Nederland.

Inhoud syndiceren